Sommerkampanje vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser
Åpent for innbyggere i Norge i alderen 16 +. Kun promo-pakker. Internett og registrering kreves. Kampanjen åpnes 23.04.19 og slutter 31.08.19. 481 premier totalt: 330 varer Coca-Cola merch, 42 par med festivalbilletter, 100 reisekuponger (verdi a 3000 kr hver) og 9 smarttelefoner. Maks 1 gevinst/ person/premiekategori og maks 5 oppføringer per dag. Skriv inn PIN-kode funnet under korken eller på skrapekort tildelt hos våre serveringssteder på coke.no/sommer for en sjanse til å vinne umiddelbart. Komplette vilkår og betingelser er tilgjengelig på Coke.no/sommer.

 

Vilkår og betingelser


Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår og betingelser") gjelder for eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser med annen kommunikasjon, inkludert reklame- eller reklamemateriell. Deltakelse- og kravsinstruksjoner anses å være en del av vilkårene. Ved å delta, vil alle deltakere anses å ha akseptert og være bundet av vilkårene og betingelsene. Vennligst behold en kopi for din informasjon.

Arrangøren tar databeskyttelse på alvor. Ved å ta del i denne kampanjen, bekrefter du at du har lest personvernregler, og godtar disse vilkårene og betingelsene for kampanjen. Ved å sende inn opplysninger som kreves som en del av deres deltakelse i kampanjen, godtar deltakerne at informasjonen blir holdt og behandlet i samsvar med personvernsregler (GDPR).

Arrangør: Coca-Cola Norge, Robsrudskogen 5 1471, Lørenskog. Ingen oppføringer skal sendes til denne adressen.
Oppfyllings- og administrasjonsbyråer: TDK Media.

Kvalifikasjon

1.      Kampanjen er kun åpen for innbyggere i Norge. Ansatte og deres nærmeste familiemedlemmer av Coca Cola Norge, Coca Cola European Partners, deres tilknyttede selskaper, byråer eller andre som har faglig tilknytning til kampanjen kan ikke delta.

2.      Deltakere må være 16 år eller eldre. For noen hendelser vil gyldig reise- og passinformasjon være nødvendig.

3.      Deltakere kan delta maksimalt 5 ganger per dag og deltakere kan vinne en premie i hver premiekatgori gjennom hele kampanjen.

4.      Internett-tilgang og registrering nødvendig.

5.      Deltakelse er kun gyldig via coke.no/sommer, eller via Messenger Chatbot dersom deltageren har en aktiv Facebook-konto.

6.      Maksimalt 5 deltakelser per dag. Hver unike og gyldig kode kan bare brukes en gang.

7.      Maksimum 1 premie per kategori per person gjennom kampanjen.

8.      Ingen deltakelse fra agenter, tredjeparter, organiserte grupper eller syndikater vil bli akseptert. Ingen ufullstendige, korrupte oppføringer eller flere oppføringer fra samme person utover den daglige grensen vil bli akseptert.

Kampanjeperiode

9.      Kampanjen åpner klokken 07.00 den 23.04.19 og stenger klokken den 23.59 den 23.08.19.

10.  Påmeldinger sendt utenfor denne kampanjeperioden vil ikke bli inkludert i kampanjen.

Slik skriver du inn

11.  Skriv inn den 9-sifrede pin-koden som finnes under korken eller på skrapekortet når du blir bedt om det på Coke.no/sommer for en sjanse til å vinne umiddelbart online.Eller, hvis du har en Facebook-konto, gjennom Messenger Chatbot via Coke.no/sommer

12.  Hvordan delta:
• Gå til Coke.no/sommer
• Velg å delta via Messenger Chatbot eller nettside
• Hvis Messenger Chatbot:

• Velkomstmelding
• GDPR godkjennelse
• Kontroller at bruker har all informasjon
• Aksepter konkurransevilkår
• Registrer/logg inn
• Send pinkode

• Vinn/tap
• Spørsmål om bruker ønsker å motta melding fra Coca-Cola Norge under sommerkampanjen (23-04.19-31.08.19). Svaralternativ: Ja/nei. Hvis ja, kan brukeren motta meldinger fra Coca-Cola Norge i kampanjeperioden.
• Feil> Prøv igjen

13.  PIN-koden din kan du finne på følgende materiale:

a)      Under korken på en 500 ml PET-flaske (Coca-Cola med eller uten sukker, Coca-Cola Peach og Coca-Cola Lemon
b) På skrapekort i barer og restauranter - Kun mottatt hvis du kjøper et Coca-Cola produkt

14.  Kun gyldig informasjon vil bli akseptert. All påmeldingsinformasjon er underlagt verifisering og forhør. Premier kan ikke selges eller byttes. Andre produsenters opplysninger, referanser eller utskriftsfeil utgjør ikke påmeldingsinformasjonen.

15.  I tilfelle mistenkelig aktivitet forbeholder arrangør seg retten til å be om bevis for kjøp eller ytterligere bevis for å bekrefte legitimiteten til deltakeren/vinneren

16.  Påmeldingen må gjøres direkte av personen som deltar i kampanjen. Falske påmeldinger, flere påmeldinger eller påmeldinger via kontoe som er laget ved hjelp av metoder som datamakro, et skript eller bruk av automatiserte enheter eller prosesser, er ikke tillatt, og alle slike påmeldinger blir diskvalifisert.

17.  Alle vinnere samtykker å delta i noe rimelig publisitet uten ytterligere kompensasjon.

18.  Arrangøren forbeholder seg retten til å legge til flere premier i hovedkampanjen. Kun vinnerne blir varslet i tråd med disse vilkår og betingelser.

Premiedetaljer

19.  Det er 481 premier tilgjengelig for å bli vunnet totalt, fordelt på følgende måte:

·       330 enheter av Coca-Cola produkter:

o   270 Coca-Cola håndklær

o   60 Coca-Cola kjølebagger

·       9 smarttelefoner (iPhone 8, 64GB, svart)

·       42 par med festivalbilletter:

o   15 par(2 stk per vinner) til Stavernfestivalen

o   2 par(2 stk per vinner) til Piknik i Parken

o   25 par(2 stk per vinner) til Idyll

·       100 reisekuponger levert av Ving med en verdi på 3000 kroner hver. Må brukes innen 3 år fra 23.04.19.

20.  Deltakelse til festivalen er underlagt festivalens vilkår og betingelser

a. Vilkår og betingelser for Stavern festivalen: Ingen aldersgrense
b. Vilkår og betingelser for Piknik i Parken: Ingen aldersgrense
c. Vilkår og betingelser for Idyll: Ingen aldersgrense

21. Premiene kan ikke refunderes og må ikke selges, auksjoneres eller annonseres for salg, enten på internett, i aviser eller andre steder. Enhver person som går i strid med dette vil bli diskvalifisert fra å delta. Ingen alternativ premie vil være tilgjengelig helt eller delvis.

Vinnervalg og varsel

22.  I kampanjen har premier blitt tilfeldig fordelt og knyttet til "vinner tidspunkt" som har blitt tilfeldig forhåndsvalgt av et sikkert, uavhengig verifisert dataprogram. Det er 481 vinner tidspunkt tilgjengelig gjennom kampanjen. Den første personen til å angi en unik kampanjekode på eller etter det tildelte vinner tidspunktet, har blitt ansett å ha vunnet. Alle premier er tilgjengelige for å bli vunnet, men kan ikke bli vunnet i kampanjeperioden hvis ikke alle vinner tidspunktene er matchet.

23.  Vinnere vil bli varslet online umiddelbart etter trekning, og vil også bli sendt en bekreftelses e-post for å bekrefte sin seier.

24.  Arrangøren vil gjøre rimelig innsats for å kontakte vinnerne.

25.  Reisekuponger og festivalbilletter vil bli sendt via e-post (PDF-format) til vinnernes registrerte e-postadresser som ble brukt til å delta i kampanjen. Coca-Cola-produkter og smarttelefoner vil bli sendt til vinnerne med post til registrert addresse når vinnerne har blitt verifisert. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for mislykket levering på grunn av feil informasjon. Eventuell premie som returneres ulevert, antas å være uønsket, og arrangøren forbeholder seg retten til å omfordele, hvis tiden tillater det, med samme prosess som nevnt ovenfor i disse vilkårene.

Kampanjekoder

26.  Arrangøren påtar seg ikke ansvar for kampanjekoder som er skadet eller uleselig i den måten produktemballasjen er åpnet på. Hvis en deltaker ikke kan lese kampanjekoden på grunn av en utskriftsfeil, bør deltakerne kontakte kundeserviceteamet og gi sitt fulle navn pluss et bilde av feilkode og kvittering, med dato og klokkeslett for kjøp. Forespørselen vil bli logget og vurdert, og dersom det er en ekte utskriftsfeil, vil en erstatningskode bli sendt til brukeren. Eventuell forespørsel om erstatningskode må være mottatt innen en måned for å sikre at forespørselen kan behandles før kampanjens sluttdato.

27.  Kun gyldige, ekte kampanjekoder vil bli akseptert. Kampanjekodekoder er saksfølsomme og må skrives inn på nettet akkurat som de vises på eller i kampanjepakken.

28.  Hver kampanjekode er unik og kan bare brukes en gang. Forsøk på å legge inn samme kampanjekode mer enn én gang, bruk av koder fra kampanjer uten reklame eller bruk av kampanjekoder som ikke er ment for bruk i denne kampanjen, kan føre til diskvalifisering og alle krav blir deklarert ugyldige. Alle koder er underlagt verifisering.

29.  Kampanjekodekoder har ingen kontantverdi og kan ikke overføres eller selges.

Generell informasjon

30.  Deltakeren mottar ingen gebyrer i forhold til deres deltakelse i denne kampanjen. Alle kostnader som oppstår ved å skaffe seg fri fra jobb eller studie for å delta i kampanjen, er detlakerens ansvar. Arrangøren tar ingen ansvar for kostnader påløpt.

31.  Arrangøren, dens agenter og premiepartner vil kun bruke personlig informasjon fra deltakerne til denne kampanjen med det formål å administrere denne kampanjen, med mindre samtykke er mottatt for å bruke slik informasjon til andre formål.

32.  Dine data vil bli delt med vår administrasjonspartner med kun et formål: å administrere kampanjen. Vi vil ikke bruke den til noe annet formål uten forhåndsgodkjenning.

33.  Ved omstendigheter utenfor promotørens kontroll, der svindel, misbruk og / eller en feil (menneskelig eller datamaskin) påvirker eller kan påvirke den riktige driften av denne kampanjen eller tildeling av premier, forbeholder arrangøren seg retten til å kansellere eller endre kampanjen eller disse vilkårene, på ethvert tidspunkt, men vil alltid forsøke å minimere effekten til deltakerne for å unngå unødig skuffelse.

34.  Arrangørens avgjørelse er endelig i alle saker som angår kampanjen.

35.  Arrangøren kan etter eget skjønn diskvalifisere enhver deltaker som er funnet å være manipulerende med deltakelsesprosessen eller opptrer på noen måte som forstyrrer kampanjen.

36.  Noen ganger, grunnet årsaker utenfor arrangørens kontroll, kan nettsiden (som med hvilken som helst nettside) eller Messenger Chatbot kanskje ikke være tilgjengelig. Arrangøren kan ikke garantere kontinuerlig, uavbrutt tilgang til nettstedet. Ingen ansvar vil bli akseptert for eventuelle tekniske vanskeligheter med påmelding. Arrangøren er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av en slik begivenhet.

37.  Ansvarsbegrensninger: I den grad loven tillater det, har verken arrangøren eller kampanjepartnerne ansvaret for:

a. Eventuell feilaktig eller unøyaktig kodeoppføring, eller for feil eller mislykket elektronisk dataoverføring;

b. Uautorisert tilgang til, eller tyveri, ødeleggelse eller endring av koder i kampanjeperioden


c. Feil på kommunikasjonslinjen, uansett årsak, med hensyn til utstyr, systemer, nettverk, linjer, satellitter, servere, datamaskiner eller leverandører som benyttes i ethvert aspekt av denne kampanjen.

d. Forhindringer eller utilgjengelighet av internett eller nettsiden eller en kombinasjon av disse;

e. Skade på deltakernes eller på en annen persons datamaskin som kan være relatert til eller som følge av ethvert forsøk på å delta i kampanjen.


38.  Personlige data (for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) som du overfører til en hvilken som helst sosiale medier app eller mobilapp via e-post eller på annen måte som oppføring for denne kampanjen, vil bli brukt av arrangøren i i samsvar med personvernreglene. Eventuell annen kommunikasjon eller materiale du sender til Nettstedet, Facebook og / eller mobilappen, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, blir behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært og kan brukes av arrangøren til annen formål.

39.  Godkjennelsen av en premie skal utgjøre og signalisere en avtale om at Coca-Cola Norge og deres kampanjepartnere kan bruke vinners hjemby eller stat og, hvis det er gitt samtykke,navn, bilde, stemme, meninger og / eller biografisk informasjon for PR og sosiale medier knyttet til kampanjen.

40.  Arrangøren forbeholder seg retten til å verifisere alle påmeldinger og vinnerne, samt å nekte å tildele en premie/trekke tilbake premie og / eller nekte ytterligere deltakelse i kampanjen der det er rimelig grunn til å tro at det har vært brudd av vilkårene og betingelsene.

41.  Alle potensielle vinnere er underlagt verifisering av kvalifikasjon og overholdelse av disse vilkårene og betingelse og kan fortsatt bli diskvalifisert ettersom arrangøren forbeholder seg retten til å verifisere alle vinnere og deltakere. En del av denne prosessen kan inneholde spørsmål under kravsprosessen og en gjennomgang av personlig informasjon hentet fra data tilgjengelig i det offentlige området.

42.  Databeskyttelse: arrangøren vil kun bruke de personlige opplysninger som er levert for administrasjonen av kampanjen og revisjonen av deltakerne når det er nødvendig og uten andre formål, med mindre vi har ditt samtykke og du har valgt å motta fremtidig markedsføringskommunikasjon. Dine personlige opplysninger vil alltid være konfidensielle, og i samsvar med personvernsregler (GDPR). Klikk her for arrangørens personvernregler https://www.coca-cola.no/personvern. Du kan be om tilgang til dine personopplysninger, eller be om sletting av data ved å sende en e-post til forbrukerservice@cokecce.com. Ved å delta i kampanjen, godtar du bruken av dine personlige data som beskrevet her. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

43.  Hvis noen av disse klausulene fastslås å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke håndheves, skal den/de bli kuttet og slettet fra disse vilkårene og betingelsene. De resterende klausulene forblir i full kraft og virkning.

44.  Disse vilkårene er underlagt Norsk lov. De lokale domstolene vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår i forbindelse med eller om disse vilkårene.