Clifford Chance – 01.05.2018

Konfidensielt

 

Coca-Cola

 

Personvernerklæring gjeldende for den salgsfremmende plattformen Coke.no/sommer

 

                                          

SIST REVIDERT: 09.03.19

 

 

1.  Personvernerklæring

·       The Coca-Cola Company og dets partnere/tilknyttede selskaper er opptatt av personvernspørsmål og vil at du skal være kjent med hvordan vi samler inn, bruker og gjør tilgjengelig opplysninger som er direkte eller indirekte relatert til deg som person («personopplysninger»).

·       Denne personvernerklæringen (heretter referert til som «Personvernerklæring(en)») beskriver hvordan NV Coca-Cola Services SA, et selskap med forretningskontor i Chaussée de Mons 1424, 1070 Brussel, Belgia (heretter referert til som «vi», «vår/vårt» og «oss») behandler dine personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med nettstedet [Coke.no/sommer] og Chatbot som vi aktiverte på Facebook (heretter referert til som «Platformen»). Nettstedet og Platformen er en online plattform vi bruker for å gi deg mulighet til å delta i premieringer, avstemninger, konkurranser, kampanjer med umiddelbare gevinst og andre kampanjer.

·       I særdeleshet beskriver denne personvernerklæringen spesielt hvilke typer personopplysninger vi samler inn fra deg, hvordan vi bruker dem, hvem vi deler dine personopplysninger med (og hvor de er lokalisert), hvor lenge vi vil beholde dem og dine valg når det gjelder vår bruk av dine personopplysninger. Vi beskriver også tiltakene vi gjennomfører for å beskytte dine personopplysninger og forteller deg hvordan du kan kontakte oss angående vår personvernpraksis.

·       Du har muligheten til å lese denne personvernerklæringen (i) i løpet av registreringsprosessen på nettstedet Coke.no/sommer ved å klikke på koblingen som gjøres tilgjengelig for deg da [og (ii) etter registreringen. Dette gjør du ved å klikke på en kobling kalt «Personvernerklæring» som befinner seg nederst på hver side på nettstedet]. Takk for at du leser denne personvernerklæringen nøye.

2.  Personopplysninger

a.  Personopplysninger

Hvis du er registrert bruker, vil personopplysningene nedenfor bli knyttet til informasjonen som er samlet inn og behandlet i sammenheng med personvernerklæring ved registrering.

Når du bruker platformen, samler vi din bruker ID(din „PSID“) og ditt navn. PSID er en unik ID som du er tildelt for hver Facebook side starter en samtale med.

I tillegg til PSID og ditt navn samler vi også inn følgende informasjon om deg:

·       Samtaleflyten mellom deg og Platformen og de svarene du sender til Platformen. Bare automatiserte svar vil bli innhentet. Automatiske svar vil være i samsvar med den forutbestemte samtale flyten på Platformen, og som tillater utførelse av samtalen på Platformen. Svar som ikke er i samsvar med overnevnte automatiske svar vil automatisk bli ignorert, slik at vi ikke samler inn data som ikke er nødvendig for at Platformen skal være funksjonell. Meldinger som Platformen ikke forstår kan brukes til å optimalisere systemet, men vil forbli anonymt.

·       Informasjon knyttet til din bruk av Platformen (f.eks når, hvor mange ganger og hvor lenge du samhandler med Platformen, hvor mange ganger du klikker på et punkt, hvis du laster ned noen elementer).

·       JWT autoriseringskode tildelt av Facebook

·       Brukernavn

·       Fødselsdato

·       Kjønn

·       Tidssone

·       Postadresse (inkludert fakturerings- og forsendelsesadresse)

·       E-postadresse

·       Pinkode til Coca-Cola-produkt du har kjøpt

·       Informasjon vedrørende bruken av e-postene vi sender deg

·       Personopplysninger vedrørende deltakelsen din i kampanjer, premieringer, avstemninger, konkurranser, kampanjer med umiddelbar gevinst og andre typer kampanjer (f.eks. kampanjetype, dato og tidspunkt for deltakelse i kampanjen, nettstedet der aktiviteten fant sted, relaterte merkevarer og produkter og utfallet av deltakelsen i kampanjen (gevinst/tap)).

Vi innhenter og behandler ikke:

b.  «Sensitive data» – f. eks. personopplysninger relatert til sensitive områder som:

·       rase eller etnisk opprinnelse

·       politiske oppfatninger

·       religion eller annen tro

·       helse eller medisinsk tilstand

·       kriminell bakgrunn eller

·       medlemskap i fagforening

·       seksuell orientering

Vi ber om at du ikke sender oss, og at du ikke avslører, sensitiv informasjon på eller via nettstedet eller på annen måte.

3.  Slik samler vi inn personopplysningene dine

Vi samler inn personopplysningene dine på følgende måte:

·       Via nettstedet og Platformen: Vi samler inn dine personopplysninger via Platformen og Nettstedet, når du registrerer deg for å få tilgang til Platformen/Nettstedet, når du logger inn på Platformen/Nettstedet og når du er inne på Platformen/Nettstedet.

·       Når du frivillig oppgir personopplysninger: Informasjon som navn, fødselsdato, kjønn og postnummer, i tillegg til annen informasjon, samles inn av oss når du frivillig oppgir den til oss (for eksempel når du deltar i en undersøkelse eller fyller ut et spørreskjema vi sender deg).

·       Offline: Vi samler inn personopplysninger fra deg når du ikke er logget inn på nettstedet, i tilfeller der du kontakter kundeservice. Vi viser til denne personvernerklæringen når du kontakter kundeservice.

·       Via e-poster: Vi samler inn personopplysninger fra deg via e-post som sendes til deg, ved å spore bruken din av disse e-postene.

For de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, setter vi sammen dine personopplysninger som samles inn via nettstedet via e-poster, som du frivillig oppgir og som innhentes når du kontakter kundeservice. Vi kombinerer også disse personopplysningene med andre personopplysninger vi har fått fra deg når du har brukt andre Coca-Cola-tjenester eller -nettsteder.

 

4.  Slik bruker vi personopplysningene dine

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

a.     Kampanjer:

 

·       Vi kan bruke profilinformasjonen din og personopplysninger fra kampanjedeltakelse i forbindelse med kampanjer du kan delta i (f. eks. for å sende deg påminnelses-e-poster og overføre personopplysningene dine til fullbyrdelsespartnere).

Rettslig grunnlag for behandling: Behandlingen av personopplysningene dine for dette formål er basert på oppfyllelse av de relevante vilkårene og betingelsene for kampanjen.

b.     Svar på dine henvendelser:

·       For å besvare henvendelsene dine, klager, spørsmål og forslag angående markedsføringen eller annen lignende aktivitet, som du sender oss via kundeservice eller via andre kommunikasjonskanaler.

Rettslig grunnlag for behandling: Behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet er basert på våre legitime interesser i å håndtere kunders henvendelser, klager, spørsmål og forslag angående markedsføringsaktiviteten eller annen lignende aktivitet på en hensiktsmessig måte og til rett tid, og for å sikre at våre juridiske forpliktelser relatert til organiseringen av markedsføringsaktiviteten og andre lignende aktiviteter innfris.

 

c.      Endringer i nettstedets betingelser og vilkår og denne personvernerklæringen:

 

·       For å holde deg informert om endringene i nettstedets vilkår og i denne personvernerklæringen.

Rettslig grunnlag for behandling: Behandlingen av personopplysningene dine for å gi deg informasjon om endringer i nettstedets betingelser og vilkår og i denne personvernerklæringen, er basert på våre legitime interesser i å informere deg god tid på forhånd før disse endringene trer i kraft.

 

d.     Forbedringer i markedsføringsteknikken vår:

·       Vi kan bruke profilinformasjonen din og personopplysninger fra deltakelse i markedsføringsaktiviteter til å forbedre markedsføringsteknikken vår.

Rettslig grunnlag for behandling: Behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet er basert på våre legitime interesser i å forbedre den måten markedsføringen vår fungerer på.

e.      Spill, dine svar, reklame og markedsførings hensikt ved interaksjon med Chatboten:

•     For å tillate deg å svare på spørsmål som vil bli sendt til deg via Platformen, motta reklame og markedsføringsmeldinger, samhandle med Chatboten via Platformen.

Rettslig grunnlag for behandling: Du kan fortelle oss at du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke via email, ved å ringe oss via kontaktinformasjonen listed i seksjon 8 i denne personopplysningen. Da vil all persondata bli slettet.

f.      Data analyse for å finne trender og forbedre Coca-Cola produkter og service:

•     Vi samler inn din Persondata for å måle ditt engasjement med Platformen(f.eks for å vite når du bruker den, om samtalen flyter og hvis premieutdelingen er en suksess). Dette hjelper oss å kjenne bedre til Platformen sine brukere og for å tilpasse Platformen til de identifiserte preferenasene av hver bruker

Rettslig grunnlag for behandling: Du kan fortelle oss at du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke via email, ved å ringe oss via kontaktinformasjonen listed i seksjon 8 i denne personopplysningen. Da vil all persondata bli slettet.

g.     Platformens tekniske funksjon:

•     Vi samler inn din persondata for teknisk administrasjon av Platformen og for å sørge for at alle funksjoner fungerer slik de skal.

Rettslig grunnlag for behandling: Vår lovlig interesse i sørge for at Platformen fungerer slik den skal fra et teknisk/IT perspektiv.

h.      Juridiske forpliktelser:

·       For å oppfylle våre juridiske forpliktelser, pålegg som følge av rettssaker eller pålegg fra myndighetene, som kan omfatte pålegg fra det offentlige utenfor ditt bostedsland, når vi mener vi er juridisk forpliktet til å gjøre det, og når tilgjengeliggjøring av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle nevnte juridiske forpliktelser, pålegg som følge av rettssaker eller pålegg fra myndighetene.

Rettslig grunnlag for behandling: Behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet, er basert på våre juridiske forpliktelser.

 

i.      Beskyttelse av våre interesser:

·       For å håndheve våre betingelser og vilkår, for rettmessig å beskytte vår virksomhet eller noen av våre partneres / tilknyttede selskapers virksomhet, for rettmessig å beskytte våre og/eller våre partneres / tilknyttede selskapers rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og for å gi oss mulighet til å benytte tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene vi måtte lide.

Rettslig grunnlag for behandling: Behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet er basert på våre legitime interesser i å beskytte vår organisasjon.

j.      Fusjoner og oppkjøp og andre virksomhetsoperasjoner:

·       For å gjennomføre omorganiseringer, fusjoner, fellesforetak, overdragelser, overføringer eller andre disponeringer av hele eller deler av vår virksomhet, våre eiendeler eller aksjer (inkludert i sammenheng med eventuell konkurs eller lignende).

Rettslig grunnlag for behandling: Behandlingen av personopplysningene dine med det formål å utføre fusjoner og oppkjøp og ovennevnte virksomhetsoperasjoner, er basert på våre legitime interesser i å gjennomføre bedriftsstrategien.

k.     Svindelavsløring

·       Vi kan bruke profilinformasjonen din og personopplysninger fra deltakelse i markedsføringsaktiviteter for å finne ut om ulovlige handlinger blir begått i forbindelse med et gitt markedsføringstiltak.

 

Rettslig grunnlag for behandling: Behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet, er basert på våre legitime interesser i å beskytte vår organisasjon mot svindel.

 

5.         Hvem personopplysningene dine blir tilgjengeliggjort for

Personopplysningene dine tilgjengeliggjøres for følgende mottakere:

 

a.      TDK media, vil som Coca-Cola sin lokale partner behandle personopplysningene på vegne av Coca-Cola Norge, for behov i forbindelse med markedsføringsaktiviteter tilknyttet denne sommerkampanjen.

b.     Salesforce.com, som er vert for vårt kunderelasjonssystem (CRM) som markeds- og transaksjons-e-poster sendes fra.

c.      SaaStory (itsalive.io) som samler og styrer din personlige data, og spesielt din PSID, svarene du sender inn til Platformen og samtalene du har med chatboten via Platformen.

d.     CCA International som styrer Chatboten.

e.      Gigigo, som administrerer vår online-plattform (Orchextra) der markedsføringsaktiviteter og lignende aktiviteter administreres.

f.      Amazon S3, som effektuerer og administrerer premier.

g.     Mixcodes, som godkjenner og administrerer pinkodene og identifikatorene.

h.     Beckon, som driver markedsføringsplattformen og rapporteringsløsningen vi bruker.

i.      Google for skylagring og store spørredatabaser.

j.      Amazon Data Services Ireland Ltd, som driver datasenteret som er vert for data som brukes i sammenheng med Orchextra; plattformen vi bruker for å opprette og administrere markedsføringskampanjer og arrangementer

6.  Tredjepartsnettsteder

Denne personvernerklæringen tar ikke for seg, og vi er heller ikke ansvarlige for, personvern, informasjon eller annen praksis hos en tredjepart som driver et nettsted som vårt nettsted har en link til. Angivelsen av en link til et annet nettsted på nettstedet innebærer ikke at vi eller våre partnere / tilknyttede selskaper bifaller nettstedet.

Nettstedet kan inneholde en link eller flere linker til netthandelssider, inkludert netthandelssider med Coca-Colas varemerke. Denne personvernerklæringen regulerer ingen netthandelssider som nettstedet kan inneholde en link til. Eventuelle personopplysninger som du oppgir via netthandelssiden vil være underlagt netthandelssidens personvernerklæring og ikke denne personvernerklæringen. Vi har ikke kontroll over, og er ikke ansvarlige for, bruken av personopplysninger innsamlet via netthandelssiden.

Vi er heller ikke ansvarlig for innsamling, bruk og opplysning av andre organisasjoner, som Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Apple, Google, Microsoft, RIM eller annen app utvikler, app forsørger, sosiale medie forsørger, operativsystem, eller annen enhetsprodusent, inkludert eventuell personlig data du gir til annen organisasjon gjennom bruk av Platformen.  

7.  Hvilke overføringer av personopplysninger foretar vi utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet?

Vi deler ikke informasjon utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

8. Hvilke rettigheter har du når det gjelder vår behandling av dine personopplysninger, hvordan kan du utøve dem og hvordan kan du kontakte oss?

a.      Dine rettigheter når det gjelder vår behandling av dine personopplysninger

Når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, har du rett til:

·       Å få en kopi av enhver personopplysning vi har om deg,

·       Å kreve at vi oppdaterer eller korrigerer eventuelle upresise personopplysninger, eller kompletterer eventuelle ufullstendige personopplysninger,

·       Å kreve at vi slutter å behandle dine personopplysninger for å forbedre markedsføringsaktiviteter og webapplikasjoner.

Du har også rett til, under visse omstendigheter:

·       Å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger,

·       Å kreve at vi sletter dine personopplysninger,

·       Å begrense behandlingen vår av dine personopplysninger,

·       Å kreve at vi oversender visse personopplysninger til deg eller overfører eller får dem overført til en annen datakontrollør.

b.     Utøvelsen av dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine ovenstående rettigheter, kan du kontakte oss ved hjelp av et av alternativene nedenfor.

·       Du kan sende oss en e-post på følgende adresse: forbrukerservice@cokecce.com

·       Du kan ringe oss på: +47 67 92 40 50

·       Du kan skrive til oss på følgende postadresse:

Coca‑Cola Norge AS
Besøksadresse: Robsrudskogen 5

Postadresse: 1470 Lørenskog Norge

Vennligst spesifiser hvilken informasjon du ønsker vi skal gjennomgå eller endre.

c.      Rett til å fremsette klage til den rettmessige personvernmyndigheten

Du har rett til å fremsette klage til den relevante tilsynsmyndigheten (spesielt i medlemslandet du er bosatt i, arbeider i eller der den påståtte overtredelsen fant sted), hvis du er av den oppfatning at noen av dine personopplysninger er behandlet på en måte som innebærer en overtredelse av EUs personvernforordning/GDPR n°2016 / 679 datert 27. april 2016.

9.  Oppbevaringsperioder for personopplysningene dine

Vi har til hensikt å holde dine personopplysninger nøyaktige og oppdaterte. Vi vil slette personopplysningene vi har om deg når vi ikke lenger trenger dem.

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge kampanjene du deltar i varer, med forbehold om gjeldende obligatoriske oppbevaringsforpliktelser og begrensningsperioder. All data vil automatisk bli slettet etter 24 måneder etter siste interaskjon med chatboten

10. Bruk av Platformen av mindreårige og advarsel for foreldre

Platformen er tilegnet unge som er 13 år og eldre med foreldrenes godkjennelse intill fylte 16 år. Vi ber om at personer under 13 år ikke gir persondata via Platformen. Vi forbeholder oss retten til å etterspørre godkjenning fra foreldre ved et hvert tidspunkt for å tillate behandling av Person Data tilknyttet mindreårige.

11. Gjeldende lovverk

Denne personvernerklæringen er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovverket i Belgia.

12. Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret ved sjekke «SIST REVIDERT» øverst på denne siden

a.      Alle planlagte endringer i denne personvernerklæringen vil bli kommunisert til deg i god tid før endringene trer i kraft

Du kan skrive ut, l.aste ned eller på annen måte beholde en kopi av denne personvernerklæringen (og av enhver reviderte versjon) for egen dokumentasjon.

 

 

Copyright 2018 The Coca-Cola Company. Med enerett.