BRUKSVILKÅR

 

 

Coca-Cola Digital Plattform

Vilkår og betingelser

Denne digitale plattformen fra Coca-Cola der du har tilgang til disse vilkårene fra er opprettet og vedlikeholdt av The Coca-Cola Company eller deres samarbeidspartnere, og denne norske versjonen er administrert av Coca-Cola Norge, Robsrudskogen 5, Postboks 460, 1471 Lørenskog , Norge (nedenfor omtalt som «Coca-Cola», «vi» og «oss»).

 

Kontaktinfo:

Coca-Cola Norge, Robsrudskogen 5, Postboks 460, 1471 Lørenskog, Norge

Telefon: 67 92 40 50 Åpningstider: Mandag- fredag kl 09:30-14:30

Mail: forbrukerservice@cokecce.com

I disse vilkårene og betingelsene, betyr «tilknyttede enheter» direkte eller indirekte datterselskaper, sponsorer eller tilknyttede selskaper av Coca-Cola Company og skal omfatte alle godkjente tapperier av The Coca-Cola Company.

 

Ved å bruke denne digitale plattformen fra Coca-Cola bekrefter du at du har lest personvernreglene, og at du samtykker i disse vilkårene og betingelsene samt alle gjeldende lover og eventuelle andre regler og vilkår fastsatt i denne digitale plattformen fra Coca-Cola. Når det henvises til denne digitale plattformen fra Coca-Cola, inkluderer dette bruk gjennom nettstedet, Facebook eller mobilapplikasjoner.

Denne digitale plattformen fra Coca-Cola er tiltenk et publikum på [16] år og eldre. Visse aspekter av denne digitale plattformen fra Coca-Cola, funksjoner eller innhold på den, kan imidlertid ha aldersrestriksjoner, basert på hva som er passende å se for visse aldre eller hva som er tillatt ved lov. Der aldersrestriksjoner gjelder, vil det være tydelig merket på Coca-Cola sin digitale plattform, og du kan bli bedt om å bekrefte alderen din før du fortsetter.

Personvern

Coca-Cola tar databeskyttelse på alvor. Du kan lese vår fulle personvernserklæring her.

Endringer i vilkårene

Denne digitale plattformen fra Coca-Cola forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vilkårene fra tid til annen. Dersom slike endringer er gjort, vil vi forsøke å gi deg 30 dagers varsel om dette, eller hvis kortere, så mye varsel vi med rimelighet kan gi. Du erkjenner og godtar at din tilgang til eller bruk av denne digitale plattformen fra Coca-Cola vil utgjøre din aksept av slike endringer

Formatet på denne digitale plattformen fra Coca-Cola

Coca-Cola søker kontinuerlig å forbedre denne digitale plattformen fra Coca-Cola, for å levere en best mulig opplevelse for brukerne. Du forstår og godtar at formen og karakteren av denne digitale plattformen fra Coca-Cola, inkludert innholdet, kan endres fra tid til annen, uten forvarsel.

Retningslinjer for opphavsrett

Bilder av personer eller steder eller annet innhold som vises på denne digitale plattformen fra Coca-Cola tilhører eller blir brukt med tillatelse av Coca-Cola. Du skal anta at alt du ser eller leser på applikasjonen til denne digitale plattformen fra Coca-Cola på nettstedet, Facebook og mobilapplikasjonen, er beskyttet av opphavsrett. Du har tillatelse til å vise og bruke bilder og innhold til egen personlig, ikke-kommersiell bruk som del av din bruk av denne digitale plattformen fra Coca-Cola. All annen bruk av bilder og innhold av deg, eller andre med godkjenning fra deg, er forbudt, med mindre det er spesifikt tillatt i disse vilkårene og betingelsene, eller med mindre særskilt tillatelse er gitt andre steder på den digitale plattformen fra Coca-Cola.

Enhver uautorisert bruk av bilder kan bryte lover om opphavsrett, varemerker, personvern og reklame, og kommunikasjonsforskrifter og vedtekter.

Coca-Cola gir ingen forpliktelser om at din bruk av materialer som vises på denne digitale plattformen fra Coca-Cola ikke vil krenke tredjeparts rettigheter.

Du må ikke bruke registrerte eller uregistrerte varemerker på denne digitale plattformen fra Coca-Cola uten skriftlig tillatelse fra oss eller fra den aktuelle varemerkeinnehaveren.

MERK AT UAUTORISERT BRUK AV NETTSTEDET ELLER INNHOLD PÅ NETTSTEDET (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING ENHVER PROGRAMVARE GJORT TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET) KAN I NOEN JURISDIKSJONER RESULTERE I ØKONOMISK ERSTATNING OG ANDRE STRAFFEANSVAR INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, FOR BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN.

Innhold du deler med oss

Vi vil kunne inkludere funksjoner på denne digitale plattformen fra Coca-Cola som lar deg dele innholdet ditt med oss ​​og andre brukere av nettstedet. Vær oppmerksom på at ved å dele innhold via nettstedet, kan ditt innhold bli gjort offentlig tilgjengelig. Du gir til Coca-Cola og dets tilknyttede selskaper en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, overførbar, vederlagsfri, evigvarende, ugjenkallelig rett og lisens, uten kompensasjon til deg: (a) til å bruke, reprodusere, distribuere, tilpasse (inkludert redigere, oversette og reformatere uten begrensning), utlede, overføre, vise og bruke slikt innhold, offentlig eller på annen måte, i media nå kjent eller heretter utviklet, for Coca-Cola og tilknyttede selskapers forretningsøyemed, og (b) til å viderelisensiere de ovennevnte rettighetene gjennom flere nivåer, i den grad den gjeldende lov tillater. De foregående lisensene skal overleve et eventuelt opphør av din bruk av nettstedet, som nærmere beskrevet nedenfor. For alt innhold du deler gjennom nettstedet, garanterer du at du har alle nødvendige rettigheter til å gi disse lisensene, og at denne typen innhold, og din bestemmelse over eller skapelse av innholdet gjennom nettstedet, er i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter, og at det ikke krenker eller på annen måte bryter opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, personvern eller andre immaterielle rettigheter eller tredjepartsrettigheter, og at det ikke inneholder virus eller annen skadelig programvare. Du godtar å gi avkall på «moralske rettigheter» eller andre rettigheter med hensyn til tildeling av forfatterskap eller integritet av materialer for alt brukerinnhold du sender inn. Vær oppmerksom på at vi ikke ber om eller oppfordrer til innsending av innhold som inneholder ideer eller forslag tilknyttet nettstedet, vår virksomhet eller våre tilknyttede selskapers virksomhet. Hvis du sender oss ideer eller forslag, uavhengig av tema, vil vi og våre tilknyttede selskaper ikke ha noen forpliktelser i forhold til slike ideer eller forslag, og vi kan bruke dem til hvilket som helst formål.

Regler for opptreden.

Når du bruker Coca-Cola sin digitale plattform og/eller deler innhold med oss, har du ikke lov til å sende eller overføre:

 1. ulovlige, truende, ærekrenkende, uanstendige, skandaløse, provoserende eller blasfemisk materiale, eller materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til adferd som anses som en straffbar handling, fører til sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryter loven.
 2. Virus, ormer, trojanske hester, påskeegg, tidsbomber, spionprogramvare eller andre datakoder, filer, eller programmer som er skadelig eller angripende eller kan eller er ment å ødelegge eller kapre driften av, eller overvåke bruken av enhver hardware, programvare eller utstyr,
 3. Uoppfordret eller uautorisert reklame, reklamemateriell, «søppelpost», «spam», «kjedebrev», «pyramidespill» eller investeringsmuligheter, eller noen annen form for oppfordring, og
 4. Noe viktig, ikke-offentlig informasjon om en person eller et selskap uten tilstrekkelig fullmakt til å gjøre det.

I tillegg, skal du ikke:

 1. Bruke Coca-Cola sin digitale plattform for bedragerske eller ulovlige formål;
 2. Forstyrre eller avbryte driften av nettstedet, servere eller nettverk som brukes til å gjøre denne digitale plattformen fra Coca-Cola tilgjengelig, eller bryte noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser for slike nettverk,
 3. Kobling til eller bruk av den digitale plattformen fra Coca-Cola gjennom teknologi eller andre midler enn de som uttrykkelig er angitt av oss (inkludert, med mindre uttrykkelig utpekt av oss, bokser for TV, spillkonsoller for TV, digitale videoopptakere eller spillere, eller videoskjermer pakket og markedsført som fjernsynsapparater);
 4. Begrense eller forhindre andre personer fra å bruke denne digitale plattformen fra Coca-Cola (inkludert ved hacking eller skjemme enhver del av den digitale plattformen fra Coca-Cola),
 5. Bortsett fra slik det uttrykkelig er tillatt ved gjeldende lov, modifisere, tilpasse, oversette, omvendt utvikle, dekompilere eller demontere enhver del av denne digitale plattformen fra Coca-Cola,
 6. Fjerne eventuell opphavsrett, varemerke eller andre proprietære rettighetsvarsler fra denne digitale plattformen fra Coca-Cola eller materiale som stammer fra den,
 7. Ramme inn eller speile noen del av Coca-Cola sin digitale plattform uten uttrykkelig skriftlig samtykke;
 8. Opprette en database ved å systematisk laste ned og lagre hele eller deler av noe innhold på Coca-Cola sin digitale plattform; eller
 9. Bruk av robot, spider, applikasjon for nettstedssøk/-henting eller annen manuell eller automatisk enhet for å hente, indeksere, «skrape», «datagrave» eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av nettstedet, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra oss på forhånd.

Coca-Cola vil samarbeide fullt ut med alle juridiske myndigheter eller rettskjennelser som ber om eller beordrer Coca-Cola til å avsløre identiteten til enhver som sender slik informasjon eller slikt materiale, og forbeholder seg retten til når som helst å fjerne slikt materiell fra denne digitale plattformen fra Coca-Cola.

Coca-Cola forbeholder seg retten til å fjerne eventuelle meldinger eller utsagn, eller kansellere lenker etter eget forgodtbefinnende.

Lenker fra denne digitale plattformen fra Coca-Cola

Denne digitale plattformen fra Coca-Cola kan inkludere hyperlenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av Coca-Cola. Coca-Cola har ingen kontroll over, og tar ikke ansvar for, tredjeparts nettsteders innhold, personvernregler, sikkerhet eller praksis.

Innholdet kan være lagret på YouTube eller andre sosiale medier. De som har sitt eget sett med vilkår og betingelser samt personvernerklæring som er atskilt fra de som presenteres på denne digitale plattformen fra Coca-Cola. Coca-Cola har ingen kontroll over, og tar ikke ansvar for, YouTubes innhold, personvernregler, sikkerhet eller praksis, og ei heller slike på andre sosiale medier.

Erstatningsansvar

Din bruk av og surfing på denne digitale plattformen fra Coca-Cola er på egen risiko. Selv om Coca-Cola forsøker å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon og forsikre pålitelig tilgang til appen til denne digitale plattformen fra Coca-Cola applikasjonen på Facebook, nettstedet og mobilapplikasjonen, har ikke Coca-Cola noen forpliktelser når det gjelder tilgang til eller nøyaktigheten til denne digitale plattformen fra Coca-Cola. Coca-Cola påtar seg intet ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på denne digitale plattformen fra Coca-Cola, eller for tilgangsproblemer. I den grad gjeldende lover tillater det, fraskriver Coca-Cola seg alle garantier, uttrykt eller underforstått, for nøyaktigheten av informasjonen i alt innhold på denne digitale plattformen fra Coca-Cola, og vil ikke akseptere noe ansvar for:

 1. tap eller skade som oppstår som følge av problemer med tilgang.
 2. tap eller skade som kan oppstå ved bruk av informasjonen i noe av materialet på dette nettstedet.

forutsatt at vi ikke på noen måte begrenser vårt lovansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet.

Skadesløsholdelse

Du er ene og alene ansvarlig for å følge vilkårene og betingelsene, og for konsekvensene av brudd. Du erkjenner at Coca-Cola har rett til å søke skadesløsholdelse fra deg for andre parters eventuelle tap som følge av (a) din bruk av, eller aktiviteter i forbindelse med denne digitale plattformen fra Coca-Cola, (b) eventuelle brudd på disse vilkårene av deg eller andre via din konto, eller (c) enhver påstand om at brukerinnhold du har gjort tilgjengelig eller skapt gjennom denne digitale plattformen fra Coca-Cola krenker eller på annen måte bryter opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, personvern eller andre immaterielle rettigheter eller tredjepartsrettigheter.

Avslutte forholdet ditt med denne digitale plattformen fra Coca-Cola

Hvis du tidligere har valgt å motta markedsføringskommunikasjon fra denne digitale plattformen fra Coca-Cola, og du ikke lenger ønsker å motta denne typen kommunikasjon, kan du deaktivere dette alternativet ved å kontakte kundeservice med kontaktinformasjonen nedenfor

Forbrukere skal være klar over at dersom de deaktiverer alternativet for mottak av markedsføringskommunikasjon, vil Coca-Cola sin digitale plattform holde tilbake deres personopplysninger inntil videre. Hvis du ønsker å slette opplysningene dine permanent, kontakt kundeservice på:

Coca-Cola Enterprises Norge AS Besøksadresse: Robsrudskogen 5

Postadresse: 1470 Lørenskog Telefon: 67 92 40 50 Åpningstider: Mandag–fredag kl. 09.30–14.30

E-post: forbrukerservice@cokecce.com Hvis du mener at opplysningene Coca-Cola har om deg er uriktige eller ufullstendige, kan du når som helst endre denne informasjonen ved å kontakte Coca-Cola på adressen eller telefonnummeret ovenfor.

 Coca-Cola forbeholder seg retten til å når som helst avbryte din tilgang til denne digitale plattformen fra Coca-Cola hvis du ikke overholder disse vilkårene og betingelsene, eller dersom du krenker Coca-Cola sine eller noen tredjepart sine rettigheter til innhold på denne digitale plattformen fra Coca-Cola.

Gjeldende lov.

Disse vilkårene reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til valg av lovbestemmelser. Du samtykker til at den eneste jurisdiksjonen er hos domstolene i Oslo.

Premietrekninger og konkurranser

Når du gis mulighet til å delta i premietrekninger eller konkurranser, vil du måtte godta særskilte vilkår og betingelser knyttet til denne bestemte premietrekningen eller konkurransen.

 

Nettstedet er ©2018 The Coca-Cola Company. Alle rettigheter forbeholdt.