Coca-Cola sin ”Chill It & Win” konkurranse

 

Introduksjon

Konkurransens arrangør

Plattform

Hvem kan delta?

Kampanjeperiode

Slik deltar du i konkurransen

Slik vinner du

Premier

Arrangørens ansvar

Trykkfeil og utilsiktede misforståelser

Håndtering av personlige opplysninger

Varemerker og copyright

Kontakt

 

1. Introduksjon

 

Velkommen til Coca-Cola sin ”Chill It & Win” konkurranse. Her finner du opplysninger om hvordan du kan bli med i konkurransen, samt konkurranseregler.

Top

 

2. Konkurransens arrangør

 

Kampanjen er utviklet og styres av:

Coca-Cola Norge

Robsrudskogen 5

1471 Lørenskog

Top

 

3. Plattform

 

Deltakelse i konkurransen kan skje fra både mobil, pc, og nettbrett med kamerafunskjon. Deltakelse finner sted på www.coke.no/sommer.

Top

 

4. Hvem kan delta?

 

Du må være fylt 13 år for å kunne delta. Konkurransen er åpen for alle bosatt i Norge, med unntak av medarbeidere (herunder også familiemedlemmer) av The Coca-Cola Company, dets datterselskaper, tapperipartnere og samarbeidspartnere. Personer som ikke overholder disse vilkårene, kan bli diskvalifisert fra konkurransen.

Top

 

5. Kampanjeperiode

 

Konkurransen starter 18.07.2016, og slutter 09.09.2016. Arrangøren av konkurransen forbeholder seg retten til å endre konkurranseperioden i tilfelle spesielle eller uforutsette hendelser, som for eksempel force majeure.

Top

 

6. Slik deltar du i konkurransen

 

Kjøl ned din Coca-Cola® slik at etiketten skifter farge. Skriv inn coke.no/sommer i din internettleser, og velg deretter å delta i konkurransen. Scan etiketten på det avkjølte produktet enten med mobilen eller med et webkamera, og vent på at etiketten godkjennes. Logg inn på din konto og du vil umiddelbart få vite om du har vunnet. Innlogging kan skje via e-postadresse eller Facebook. Hvis du vinner må du registrere dine kontaktopplysninger, slik at vi kan sende deg din premie.Deltakeren kan delta 5 ganger per dag i kampanjeperioden. Hver deltakelse krever en ny kode. Deltaker kan vinne maksimalt 5 ganger med det samme mobilnummeret i løpet av kampanjeperioden.

Top

 

7. Slik vinner du

 

Konkurransen er en ”instant win” konkurranse med tilfeldig loddtrekning. Alle har like stor sjanse til å vinne. Når deltaker har scannet etiketten, fått etiketten godkjent, samt logget inn, vil deltaker umiddelbart få svar på om han/hun har vunnet.Hvis deltaker vinner vil han/hun bli bedt om å registrere kontaktopplysninger slik at arrangøren kan sende premien.Deltaker er selv ansvarlig for at innsendt informasjon er korrekt. Arrangøren erstatter ikke premier hvis deltager har gitt uriktige opplysninger, eller hvis opplysningene er uklare. Vinnere vil ikke bli offentliggjort. Hvis en premie ikke kan deles ut, uavhengig av årsak, vil premien bli loddet ut på nytt.Merk at det kan ta fra 2-4 uker fra vinnertidspunktet, til deltaker mottar sin premie. En hver forsinkelse i konkurranseadministrasjonen kan forlenge ventetiden for vinneren.Alle personlige opplysninger som blir samlet inn om vinneren, blir utelukket brukt til å dele ut premien og vil bli håndtert i henhold til norsk lov vedrørende håndtering av personopplysninger. Unntak fra dette er hvis deltaker godtar og aksepterer å motta ytterligere markedsføringsinformasjon fra Coca-Cola.Arrangørens beslutning er endelig med hensyn til alt vedrørende kampanjen og kan ikke diskuteres. En hver deltaker som forsøker å vinne premier ved urettferdig oppførsel vil bli diskvalifisert.

Top

 

8. Premier

 

Premiene er som angitt under. Premier kan ikke byttes til kontanter eller andre alternativer, med unntak hvis arrangøren i omstendigheter som er utenfor arrangørens kontroll forbeholder seg retten til å erstatte premiene med tilsvarende alternativ av samme eller større verdi. Premiene er personlige.Premier: 100 stk Coca-Cola minikjøleskap, til en verdi av ca 500 NOK.

Top

 

9. Arrangørens ansvar

 

Arrangøren av konkurransen og konkurransens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for problemer som kan oppstå på grunn av tredjeparter, for eksempel problemer med generell internettforbindelse, brannmur- eller antivirus-software, eller problemer som oppstår som følge av bruken eller konkurransen som skyldes personens tilsiktede eller utilsiktede oppførsel, eller for eventuelle etterfølgende forårsakede skader.Arrangøren og den tekniske tjenesteleverandør tar ikke ansvar for skader på deltaker sitt tekniske utstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer som er forårsaket av bruken av siden, registrering på denne siden, innhold som er lastet ned fra denne siden, eller fra sidens materialer, data, tekst, bilder, videoer eller lyd.Alle premiemottakere fritar The Coca-Cola Company, Coca-Cola Norge og salgspartnere eller de tidligere nevnte partnere fra all form for ansvar som er relatert til skader eller skade forårsaket av, eller som påstås å være forårsaket av, deltakelse i denne konkurransen eller av premien.

Top

 

10. Trykkfeil og utilsiktede misforståelser

 

Coca-Cola Norge, The Coca-Cola Company, Coca-Cola sine tapperier og partnerne i denne konkurransen er ikke ansvarlige for trykkfeil eller andre feil relatert til konkurransen.

 

11. Håndtering av personlige opplysninger

 

Personlige opplysninger håndteres i overensstemmelse med norsk lovgivning. Vi oppfordrer deltakere til å lese om personvern, som er tilgjengelig på denne nettsiden.

Top

 

12. Varemerker og copyright

 

"Coca-Cola" og flaskene fra Coca-Cola er registrerte varemerker, som tilhører The Coca-Cola Company. Det er copyright på alt materiale som er en del av denne konkurranten, og det enten eies av eller anvendes under lisens. Materialet inneholder varemerker som tilhører The Coca-Cola Company eller en tredjepart. Materialet er beskyttet av copyright- og varemerkelover og må derfor ikke benyttes uten skriftlig tillatelse fra The Coca-Cola Company.

Top

 

13. Kontakt

 

I tilfelle spørsmål om leveringen av premier eller andre henvendelser, kontakt Forbrukerservice på e-mail forbrukerservice@cokecce.com eller via telefon 67 92 40 50 (Åpningstider: Mandag – Fredag klokken 09.30 – 14.30).© 2016 The Coca-Cola Company