Personvernerklæring som gjelder

Personopplysninger brukt i sammenheng med www.cocacola.no

 

SIST REVIDERT: 27.06.2018

1.      Generell personvernerklæring.

2.      Hvilke personopplysninger henter vi om deg?

3.      Hvordan innhenter vi personopplysningene dine?

4.      Slik bruker vi personopplysningene dine.

5.      Hvilke profilering utfører vi?

6.      Hvem personopplysningene dine blir tilgjengeliggjort for

7.      Tredjepartssider / Tredjeparts tjenesteleverandører

8.      Tredjepartssider / Tredjeparts tjenesteleverandører

9.      Hvilke rettigheter har du med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger, hvordan kan du utøve dem og hvordan kan du kontakte oss?.

10.    Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

11.    Mindreåriges bruk av nettstedene og advarsler til foreldrene.

12.    Hvilke overføringer av personopplysninger gjør vi utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet? 

13.    Gjeldende lov.

14.    Oppdateringer av denne personvernerklæringen.

 

 

1.         Generell personvernerklæring

a.                   Følgende personvernerklæring («Personvernerklæring») beskriver våre vilkår for behandling av dine personopplysninger som vi henter fra

- vår nettside på http://cocacola.noNettsiden»),

- partnerens sosialemedia sider http://instagram.com/cocacolano http://instagram.com/smartwater_no http://instagram.com/fuzetea_no http://instagram.com/spritenorge http://instagram.com/drinkhonest_norge http://instagram.com/fanta_norge  («Sosiale media») (kollektivt «Nettsider»).

Personopplysninger er informasjon direkte eller indirekte relatert til deg som person («Personopplysninger»).

b.                   NV Coca-Cola Services SA, med registrert forretningsadresse på Chaussée de Mons 1424, 1070 Brüssel («CCS»), er datakontrollør (i henhold til definisjonen i EU-forordning 2016/679 fra Det europeiske parlamentet og Rådet av 27 April 2016 om personvern av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av slike data og opphevelse av Direktiv 95/46/EF, heretter vist til som «Generell personvernforordning»), som er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i forbindelse med nettsiden (heretter vist til som «vi», «oss» og «vår»).

c.                   Du har muligheten til å se personvernerklæringen ved å klikke på en link som heter «Personvernerklæring» nederst på hver side av nettsidene og på det sosiale mediet. Takk for at du leser denne personvernerklæringen nøye.

a.                  Du kan bla gjennom nettsidene våre, få informasjon om spennende ting og dele innholdet med andre. Du kan også opprette en konto for å få tilgang til alle nettsider på Coca-Colas sentrale kundedatabase («Konto») og delta i kampanjene. Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker personopplysningene dine når du registrerer deg på en konto, må du lese personvernerklæringen. Nåværende personvernerklæring gjelder alle brukere av nettsidene våre, enten de er registrert eller ikke.

 

2.         Hvilke personopplysninger henter vi om deg?

 

a.   Personopplysninger om deg som vi innhenter og bruker

Vi samler inn og behandler følgende informasjon om deg:

·         Etternavn

·         Fornavn

·         Kjønn

·         Fødselsdato

·         Brukernavn

·         Postadresse

·         Telefonnummer (inkludert hjemme- og mobilnummer)

·         E-postadresse

·         Offentlig profil på sosiale medier: Navn håndterer, bilder, «likes», sted, andre offentlige brukeropplysninger;

·         Innhold på sosiale medier opprettet av bruker: bilder, tekster, videoer symboler, hashtags, opptak som du deler på sosiale medier,

·         Stedsinformasjon,

·         Hobbyer og interesser,

·         Forbruksvaner,

·         Nettleser- og enhetsinformasjon IP-addresse, MAC-addresse, Google Ad-ID, annonsørers identitet (enhet-ID),

·         Loggfilinformasjon fra server,

·         Aktivitet/personopplysninger i forbindelse med engasjement (f. eks. data og tidspunkt for aktivitet på relevante nettsider, antall besøk på nettsiden, hva som klikkes på).

b. Vi ber om at du ikke sender oss, og at du ikke gir oss, sensitiv informasjon på eller via nettstedet eller på annen måte.

«Sensitiv informasjon» er personopplysninger relatert til sensitive områder som:

·         rase eller etnisk opprinnelse

·         politiske oppfatninger

·         religion eller annen tro

·         helse eller medisinsk tilstand

·         kriminell bakgrunn

·         medlemskap i fagforening

·         seksuell orientering

 

3.         Hvordan innhenter vi personopplysningene dine?

 

Vi samler inn personopplysningene dine på følgende måte:

·         Via nettsidene: Vi innhenter personopplysninger fra nettsidene.

·         Offline: Vi innhenter personopplysninger om deg offline, f.eks. når du kontakter kundeservice.

·         Fysisk sted: Vi innhenter det fysiske stedet for din enhet ved hjelp av f.eks. satellitt, mobilmast eller Wi-Fi-signaler,

·         Ved hjelp av informasjonskapsler: Vi samler inn personopplysningene dine ved hjelp av informasjonskapsler når du surfer på nettsidene. Vi samler inn og behandler dine personopplysninger ved hjelp av informasjonskaplser som er regulert av våre retningslinjer for informasjonskapsler https://www.cocacola.no/no/legal/how-we-use-cookies/, som du bør lese nøye. Du kan godta eller avvise informasjonskaplser (unntatt helt nødvendige informasjonskapsler som er definert i retningslinjene for informasjonskapsler), ved å krysse av eller fjerne kryss i relevante felt i Preference Center som er tilgjengelig her id.coke.com.

De personopplysningene du gir gjennom nettsidene blir kombinert med personopplysninger og annen informasjon som du gir oss (enten online or offline), eller som vi på annen måte får online eller offline:

 

4.         Slik bruker vi personopplysningene dine

 

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

a.               Svare på dine forespørsler / administrative samhandlinger

·         For å svare på dine henvendelser, spørsmål og kommentarer og oppfylle dine ønsker.

Rettslig grunnlag for behandling: Vår legitime interesse for å svare på dine spørsmål.

·         For å sende administrativ informasjon til deg, for eksempel informasjon om nettsidene og endringer i vilkår og betingelser, samt endringer i denne personvernerklæringen.

Rettslig grunnlag for behandling: Vår legitime interesse for å holde deg underrettet om utviklingen på sidene, endringer i våre betingelser og vilkår, og endringer i personvernerklæringen i rett tid.

b.               Dataanalyser som bruker din profil på sosiale media og delt innhold

·         Vi innhenter dine personopplysninger for å måle dine samhandlinger med våre sosiale medier og analysere interessene dine. Det som skjer er at vi innhenter innholdet du deler på sosiale medier og din profil på sosiale medier for å analysere denne informasjonen og utlede forbrukertrender og mønstre. Slik blir vi bedre kjent med brukerne av sosiale medier, hva de liker, hvordan de reagerer på våre produkter, tjenester og innhold. Når vi kjenner brukerne av de sosiale mediene bedre, kan vi tilpasse nettsidene til deres preferanser, og forbedre Coca-Colas produkter og tjenester generelt.

Rettslig grunnlag for behandling: Ditt samtykke.

Du kan godkjenne eller avvise innhenting og bruk av dine personopplysninger til formålene nevnt ovenfor, ved å oppgi hva du foretrekker personlig på personverndashbordet som finnes på nettsidene https://id.coke.com/. Du trenger bare krysse av i relevant felt dersom du ønsker at vi behandler dine personopplysninger slik at vi kan utføre dataanalyser ved hjelp av din profil på sosiale medier og delt innhold for å utlede trender og forbedre våre nettsider og Coca-Colas produkter og tjenester generelt, og fjerne markeringen i feltet hvis ikke. Feltet er ikke krysset av som standard.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt om innhenting av personopplysninger til formålet som er nevnt ovenfor ved å gå inn på personverndashbordet som er tilgjengelig på nettsidene og «slette avkryssing» i det aktuelle feltet. Du kan også gi oss beskjed om at du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt per e-post, ringe oss eller skrive til oss ved å benytte den kontaktinformasjonen som er angitt i paragraf 9 i denne personvernerklæringen. Så snart du trekker tilbake samtykket, vil vi stanse behandlingen for det aktuelle formålet.

c.               Dataanalyse vedrørende dine aktiviteter på nettsidene

·         Vi samler inn personopplysningene, inklusive stedsdata for å måle dine samhandlinger på nettsidene (dvs. for å vite hvordan du bruker nettsidene, når du bruker dem, hvor ofte, med hvilken enhet, hvor lenge du blir værende på nettsidene og hva du klikker på) og utlede forbrukstrender og mønstre fra denne analysen. Denne analysen hjelper oss å bli bedre kjent med nettsidens brukere og tilpasse vår nettside til brukernes preferanser, og mer generelt å tilpasse Coca-Colas produkter og tjenester til brukernes generelle preferanser.

Rettslig grunnlag for behandling: Ditt samtykke.

Du kan godkjenne eller avvise innhenting og bruk av personlige opplysninger som gjelder dine aktiviteter på nettsidene og formålet med dataanalysen for å utlede trender og forbedre nettsidene og Coca-Colas produkter og tjenester generelt, ved å innstille dine personvernpreferanser på personverndashbordet som er tilgjengelig på nettsidene https://id.coke.com/. Du trenger bare klikke i det relevante feltet, dersom du ønsker at dine personopplysninger brukes til dataanalyse for å utlede trender og forbedre vår nettside og Coca-Colas produkter og tjenester generelt, og «slette avkryssing» i feltet hvis ikke. Feltet er ikke krysset av som standard.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt om innhenting av personopplysninger til markedsføringsformål ved å gå inn på personverndashbordet som er tilgjengelig på nettsidene og «slette avkryssing» i det aktuelle feltet. Du kan også gi oss beskjed om at du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt per e-post, ringe oss eller skrive til oss ved å benytte den kontaktinformasjonen som er angitt i paragraf 9 i denne personvernerklæringen. Så snart du trekker tilbake samtykket, vil vi stanse behandlingen for det aktuelle formålet.

d.              Lagring og deling av innhold som du publiserer på sosiale medier.

·         Du kan dele innhold på våre sosiale medier, som bilder av deg selv, tekster, hashtags, videoer og opptak. Når du kommuniserer slikt innhold på våre sosiale medier, kan vi bestemme om vi skal dele noe av innholdet (og din profil på sosiale medier) på våre nettsider, i sammenheng med markedsføringskampanjer og mer generelt for å presentere og fremheve våre nettsider, Coca-Colas produkter og Coca-Colas tjenester. Når vi gjør dette, lagrer vi dine personopplysninger i Coca-Colas sentrale kundedatabase.

·         Rettslig grunnlag for behandling: Ditt samtykke.

Du kan godkjenne eller avvise innhenting og bruk av dine personopplysninger til formålene nevnt ovenfor, ved å oppgi dine preferanser når det gjelder personvern på personverndashbordet som finnes på nettsidene https://id.coke.com/. Du trenger bare krysse av i det relevante feltet dersom du ønsker at vi behandler dine personopplysninger slik at vi kan lagre og dele innholdet du publiserer på sosiale medier på våre nettsider, og fjerne markeringen i feltet hvis ikke. Feltet er ikke krysset av som standard.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt om innhenting av personopplysninger til formålet som er nevnt ovenfor ved å gå inn på personverndashbordet som er tilgjengelig på nettsidene og «slette avkryssing» i det aktuelle feltet. Du kan også gi oss beskjed om at du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt per e-post, ringe oss eller skrive til oss ved å benytte den kontaktinformasjonen som er angitt i paragraf 9 i denne personvernerklæringen. Så snart du trekker tilbake samtykket, vil vi stanse behandlingen for det aktuelle formålet.

e.           IT-administrasjon

·         Vi bruker dine personopplysninger for å diagnostisere serverproblemer, administerere nettsidene og kontrollere at de fungerer riktig.

Juridisk grunnlag for behandling: Vår legitime interesse i å administrere våre IT-systemer og -nettverk for å sikre at nettsidene fungerer riktig.

f.            Overføringer

            

Hvis du utfører en transaksjon via nettsiden, som å kjøpe Coca-Colas og tilknyttede merkers varer, registrerer vi betalingsopplysningene du oppgir for transaksjonen, sammen med andre personopplysninger, som f.eks. adressen som produktene du har kjøpt skal sendes til. Vi bruker dine personopplysninger til å fullføre transaksjonen og handelen.

Rettslig grunnlag for behandling: behandling av dine personopplysninger for å fullføre transaksjoner er basert at du oppfyller kjøpekontrakten.

g.           Overholdelse av våre juridiske forpliktelser

·         For å overholde våre juridiske forpliktelser, pålegg etter rettssaker eller fra myndigheters, som kan inkludere pålegg fra offentlige og myndigheter utenfor ditt bostedsland, når vi mener vi er juridisk forpliktet til å gjøre det og når det er absolutt nødvendig å gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for å overholde nevnte juridiske forpliktelser, pålegg etter rettssaker eller fra myndighetene.

Rettslig grunnlag for behandling: Overholdelse av våre juridiske forpliktelser

g.           Lovlig beskyttelse av våre interesser

·         For å håndheve våre vilkår og betingelser på lovlig vis, beskytte vår virksomhet eller virksomheten til noen av våre partnere / tilknyttede selskaper, beskytte våre og/eller våre partneres / tilknyttede selskapers rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og for å gi oss mulighet til å benytte tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene vi måtte lide.

Rettslig grunnlag for behandling: Vår legitime interesse for å beskytte vår organisasjon på lovlig vis.

 h.           Selskap / M&A-drift

·         For å gjennomføre omorganiseringer, fusjoner, fellesforetak, oppdrag, overdragelser eller andre disponeringer av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i sammenheng med eventuell konkurs eller lignende).

Rettslig grunnlag for behandling: Våre legitime interesse for å gjennomføre vår selskapsstrategi.

 

 

5.         Hvilke profilering utfører vi?

 

a.       Vi bruker dine personopplysinger til å utføre automatisert vurdering og profilering ved hjelp av Google UID. Hensikten med vurderingen og profileringen er beskrevet i paragraf 4 i personvernerklæringen. (i) Dataanalyse vedrørende dine aktiviteter på nettsidene og (ii) dataanalyser som bruker din offentlige profil på sosiale medier og delt innhold.

b.       Denne profileringen har ikke juridiske konsekvenser for deg, og den påvirker heller ikke din opplevelse av nettsidene. Den innebærer ikke sporing eller overvåkning av din oppførsel, dine handlinger eller bevegelser på noen som helst måte. Den brukes bare til å hjelpe oss til å bli kjent med preferanser og adferd til brukere av nettsiden generelt sett, og slik at vi på grunnlag av denne analysen kan vi forbedre nettsiden, Coca-Colas produkter og Coca-Colas tjenester.

 

6.         Hvem personopplysningene dine blir tilgjengeliggjort for

 

Dine personopplysninger kan gjøres tilgjengelig for følgende mottakere:

a.       Coca-Cola Norge AS

b.       Coca-Cola European Partners AS

c.       Adobe Managed Services, som er vert for våre IT-systemer og gir systemstøtte,  

d.       APIGEE Edge Platform, som er vert for våre IT-systemer og gir systemstøtte,

e.       Amazon nettjenester (AWS) EC2, som er vert for våre IT-systemer og gir systemstøtte,

f.        CI&T, som er vert for våre IT-systemer og gir systemstøtte (byrået som gir og vedlikeholder GO!Progressive)

g.       DMeX, som er vert for våre IT-systemer og gir systemstøtte

h.       [EPAM (ansvarlig for CID-programmering, lokalisert i Ungarn)

i.         Exact Target, som støtter vårt IT-system og utfører dataanalyse for formålene som er beskrevet i personvernerklæringen,

j.         Gigigo (administrerer Orchextra-plattformen)

k.       Gigya, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,

l.         Google, som støtter vårt IT-system og utfører dataanalyse for formålene beskrevet i personvernerklæringen

m.     ICP (tjenesteyter for administrering av innhold for DmeX.

n.       Livefyre, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,

o.       Janrain, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,

p.       MicroStrategy, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,

q.       MrM-McCann, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,

(administrerer hele Journey-plattformen)

r.        Qualtrics, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,

s.        Salesforce, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,

t.         SessionM, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,

u.        Wayin DB,

v.       WordPress, som er vert for våre IT-systemer og yter systemstøtte,

w.     [Wunderman (administrasjon av kampanjeinnhold)]

x.       CIC underleverandør

y.       Slik vi mener at det er nødvendig eller hensiktsmessig, relevante myndigheter, tilknyttede enheter og tredjeparter: (a) for å overholde våre juridiske forpliktelser, (b) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter som også kan inkludere offentlige instanser utenfor det landet du bor i, (c) for å styrke våre betingelser og vilkår, (d) for å beskytte vår egen og partneres virksomhet, (e) for å beskytte våre og/eller våre partneres, dine og andres rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og (f) slik at vi kan bruke tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene som kan ha oppstått.

 

7.         Tredjepartssider / Tredjeparts tjenesteleverandører

 

Denne personvernerklæringen tar ikke for seg, og vi er heller ikke ansvarlige for, personvern, informasjon eller annen praksis hos en tredjepart, inklusive tredjepart som driver et nettsted som vårt nettsted har en link til. Angivelsen av en link på nettstedet innebærer ikke at vi eller våre partnere / tilknyttede selskaper bifaller dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at nettstedene kan inneholde en link til netthandelssider inklusive noen netthandelssider som er merket Coca-Cola. Denne personvernerklæringen regulerer ingen netthandelssider som nettstedet kan inneholde en link til. Eventuelle personopplysninger som du oppgir via netthandelssiden vil være underlagt netthandelssidens personvernerklæring og ikke denne personvernerklæringen. Vi har ikke kontroll over, og er ikke ansvarlige for, bruken av personopplysninger innsamlet via netthandelssiden.

I enkelte tilfeller kan vi bruke en tredjeparts betalingstjeneste for å behandle kjøp og/eller samle inn donasjoner foretatt via nettstedet. I slike tilfeller kan dine personopplysninger bli samlet inn av denne tredjeparten og ikke av oss, og vil være underlagt tredjepartens personvernerklæring i stedet for denne personvernerklæringen. Vi har ingen kontroll over, og er heller ikke ansvarlige for, denne tredjeparts bruk eller tilgjengeliggjøring av dine personopplysninger, og vi bifaller ikke disse tredjepartene eller deres nettsteder. Vi uttrykker ingen oppfatninger når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet eller hensiktsmessighet av informasjon i disse tredjeparters egne personvernerklæringer. Det er ditt ansvar å omhyggelig lese personvernerklæringene på tredjeparts nettsteder før du bruker dem].

 

8.         Tredjepartssider / Tredjeparts tjenesteleverandører

 

Vær oppmerksom på at våre selgere på nettet og selgere av e-postreklame kan benytte pixeltagger, web beacons, clear GIFs eller andre lignende teknologier i forbindelse med nettstedene for å hjelpe til med å administrere vår nettreklame og reklamekampanjer gjennom e-post og gjøre dem mer effektive.  En selger har f. eks. plassert en unik informasjonskapsel på din datamaskin, selgeren kan bruke pixeltagger, web beacons, clear GIFs eller lignende teknologier til å gjenkjenne informasjonskapselen når du besøker nettsidene og for å finne ut hvilken av våre nettreklamer har ledet deg til nettsidene, og selgeren kan gi oss slik annen informasjon til vårt bruk. Vær oppmerksom på at vi kan knytte slik annen informasjon fra våre selgere til personopplysninger om deg som vi har innhentet tidligere.

Vi kan bruke tredjeparts reklamebyråer til markedsføring på våre nettsider. Disse selskapene kan bruke informasjon (ikke ditt navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer) om dine besøk på denne og andre nettsider for å gi deg reklame om varer og tjenester som du interesserer deg for. Hvis du ønsker mer informasjon om denne praksisen, kan du se http://evidon.com, og for å se dine valg om at disse selskapene ikke skal få innhente og bruke denne informasjonen, se http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3

 

9.         Hvilke rettigheter har du med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger, hvordan kan du utøve dem og hvordan kan du kontakte oss?

 

a.       Dine rettigheter når det gjelder vår behandling av dine personopplysninger

Du har rett til:

·         Å få en kopi av enhver personopplysning vi har om deg,

·         Å kreve at vi oppdaterer eller korrigerer eventuelle upresise personopplysninger, eller kompletterer eventuelle ufullstendige personopplysninger,

·         Å be om at vi stanser bruken av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål,

Du har også rett til, under visse omstendigheter:

·         Å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger,

·         Å be oss slette dine personopplysninger,

·         Å begrense behandlingen vår av dine personopplysninger,

·         Å kreve at vi oversender visse personopplysninger til deg eller overfører eller får dem overført til en annen datakontrollør.

b.       Utøvelsen av dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine ovenstående rettigheter, kan du kontakte oss ved hjelp av et av alternativene nedenfor.

·         Du kan sende oss en e-post på følgende adresse: forbrukerservice@cokecce.com

·         Du kan ringe oss på: +47 67 92 40 50

·         Du kan skrive til oss på følgende postadresse: Coca Cola Norge AS

Robsrudskogen 5

1470 Lørenskog Norge

c.       Rett til å fremsette klage til den rettmessige personvernmyndigheten

Du har rett til å fremsette klage til den relevante tilsynsmyndigheten (spesielt i medlemslandet du er bosatt i, arbeider i eller der den påståtte overtredelsen fant sted), hvis du er av den oppfatning at noen av dine personopplysninger er behandlet på en måte som innebærer en overtredelse av EUs personvernforordning/GDPR n°2016 / 679 datert 27. april 2016.

d.       Vår personvernmedarbeider (DPO) kontaktopplysninger

Du kan kontakte vår personvernmedarbeider (DPO) på følgende adresse: DPO-Europe@coca-cola.com

 

10.       Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

 

a.       Vi har til hensikt å holde dine personopplysninger nøyaktige og oppdaterte. Vi vil slette personopplysningene vi har om deg når vi ikke lenger trenger dem.

b.       Vi beholder dine personopplysninger som vi bruker til formål beskrevet i denne personvernerklæringen i en periode på maksimalt 2 år, unntatt der gjeldende juridiske krav pålegger å beholde personopplysningene lenger eller kortere  

 

c.       Hvis du ønsker å vite hvor lenge vi beholder informasjonskapsler i vårt terminalutstyr, kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler https://www.coca-cola.no/slik-bruker-vi-informasjonskapsler-pa-coca-cola-no

11.       Mindreåriges bruk av nettstedene og advarsler til foreldrene

 

a.       Nettstedene er rettet mot personer som er over 13 år gamle med foreldres samtykke til de er 16 år. Vi ber om at andre personer under 13 ikke formidler personopplysninger via nettstedene. Vi forbeholder oss retten til å når som helst innhente bevis på foreldres samtykke til å behandle personopplysninger relatert til mindreårige.

b.       Noen nettsteder kan ha aldersbegrensninger basert på hva som er passende å se for visse aldersgrupper eller hva som er lovlig. Der hvor spesifikke aldersbegrensninger gjelder, er det tydelig merket på det relevant nettstedet og vi kan be om å få bekreftet alderen din før du fortsetter.

 

12.       Hvilke overføringer av personopplysninger gjør vi utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet?

 

For å oppnå formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen overfører vi dine personopplysninger til følgende land utenfor EØS («Tredjeland») som anses å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til artikkel 45 i GDPR:

Vi overfører også dine personopplysninger til tredjeland som ikke garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. I dette tilfellet vil våre dataoverføringer være underlagt følgende egnede sikkerhetskontroller i henhold til GDPR, for å garantere at dine personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet:

- Standard beskyttelsesklausuler for data som EU-kommisjonen har satt i verk i henhold til artikkel 46 paragraf 2 i GDPR (klikk her for å få tilgang til EU kommisjonens avgjørelse om standard kontraktsklausuler for overføringer til behandlingsenheter som er etablert i tredjeland), og

- EU-USA Personvern for overføring til enheter lokalisert i USA (klikk her for å få tilgang til EU-kommisjonens bestemmelse som gjelder EU-USA Personvern).

For å oppnå relevant informasjon angående overføring av dine personopplysninger til tredjeland (inklusive relevante overføringsmekanismer), kontakt oss på denne adressen forbrukerservice@cokecce.com.

 

13.       Gjeldende lov

 

Denne personvernerklæringen er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovverket i Belgia og eventuelle andre påbudte bestemmelser innenfor gjeldende lov i Den europeiske union.

 

14.       Oppdateringer av denne personvernerklæringen

 

a.       Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret ved å se etter «SIST REVIDERT» øverst på denne siden.

b.       [Alle planlagte endringer i denne personvernerklæringen vil bli kommunisert til deg i god tid før endringene trer i kraft.]

Du kan skrive ut, laste ned eller på annen måte beholde en kopi av denne personvernerklæringen (og av enhver revidert versjon) for egen dokumentasjon.