VÅR PERSONVERNPOLICY

Coca-Cola personvernerklæring

Når du besøker hjemmesiden i forbindelse med kampanjer, behandler vi visse opplysninger om deg. Vi ber deg om å ikke sende inn sensitiv informasjon om deg selv, eller informasjon om andre hvis du ikke har deres samtykke. 

De dataansvarlige for behandlingen er Coca-Cola Services NV/SA og Coca-Cola Norway.

Som et ledd i behandlingen, kan data bli overført og behandlet i alle land hvor The Coca-Cola Company har fasiliteter eller tjenester, men kun hvis det er tillatt etter personvernloven og hvor alle relevante betingelser er oppfylt. Overføring av personlig  data til land utenfor EU kan finne sted, men kun når alle regler og forskrifter er fulgt, f.eks. i form av EU-Kommusjonens standardavtaler.

Direkte markedsføring, markedsføring på vegne av andre og markedsføring via e-post, telefon, post, push notifikasjoner eller SMS vil kun finne sted etter forhåndssamtykke, hvis det er krav om det i lovgivningen.

Utlevering til andre – om nødvendig med samtykke – kan blant annet inkludere selskaper i Coca-Cola konsernet, strategiske partnere, tredjepartier for deres direkte markedsføring, markedsføringspartnere, og tredjeparts reklamebyråer med hensikt å drive  med reklame, som kan være til tredjeparter.

Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til å motta markedsføring ved å henvende deg til The Coca-Cola Company via e-post forbrukerservice@cokecce.com.

En full beskrivelse av vår behandling av dine personopplysninger finner du nedenfor.

 

1.   Personvernerklæring

The Coca-Cola Company og datterselskapene av det (også samlet kalt «vi». «våre» og «oss») er opptatt av personvernsspørsmål og ønsker at du skal være kjent med hvordan vi samler inn, bruker og formidler informasjon. Denne personvernerklæringen beskriver våre fremgangsmåter i forbindelse med informasjon som vi samler inn gjennom aktiviteter som lenker til denne personvernerklæringen inkludert nettsteder («nettsteder») og andre mobile sider, applikasjoner, widgets og andre mobile interaktive funksjoner (samlet kalt våre «apper»), og andre tjenester som vi tilbyr gjennom våre nettsteder og apper så som premieprogrammer, offisielle sosiale mediesider som vi kontrollerer (våre «Sosiale mediesider») i tillegg til gjennom HTML-formatterte e-postmeldinger som vi sender deg (samlet, inkludert sosiale mediesider, apper og nettsteder, «Sidene»).

Du vil få mulighet til å ta notis av denne personvernerklæringen under registreringsprosessen for nettstedene og etter registrering over nettsidene våre. Ved å oppgi personopplysninger til oss når du kjenner til personvernerklæringen, samtykker du i vilkårene og betingelsene bak denne personvernerklæringen.

Coca-Cola Services NV/SA, med hovedkontor i Chaussée de Mons 1424, 1070 Brussel, Belgia og Coca-Cola Norge, Robsrudskogen 5, Postboks 460, 1471 Lørenskog, Norge er de juridiske innehaverne av de personlige opplysningene som du gir oss.

I henhold til gjeldende lov om datasikkerhet, og der det er nødvendig de passende lokale avtalene om datadeling, kan vi også gi tilgang til dine personlige opplysninger til vårt lokale tapperi, f.eks Coca-Cola Enterprises Norge AS
 Robsrudskogen Postboks 463 Lørenskog 1471 Norge eller juridisk etterfølger i tilfelle av strukturendringer, i forhold til markedsføringsaktiviteter og/eller kommunikasjon om The Coca-Cola Company sine produkter og/eller kampanjer.

2.   Definisjoner

a.   «Personlig informasjon» er informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar person, for eksempel:

·         Navn,

·         Brukernavn,

·         Postadresse (inkludert faktura- og forsendelsesadresser),

·         Telefonnummer (inkludert privat- og mobiltelefonnummer),

·         E-postadresse,

·         Kreditt og debet kortnummer,

·         Profilbilde,

·         Konto-ID på sosiale medier (for eksempel Facebook-brukernavn),

·         Informasjon om plassering, hvis denne informasjonen er knyttet til en identifiserbar person.

·         Personlige egenskaper

·         Hobbyer og interesser

·         Forbruksvaner

En identifiserbar person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig med referanse til et identifikasjonsnummer eller til én eller flere faktorer som er spesifikke for hans fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

b.   «Sensitiv informasjon» er personlig informasjon som er relatert til sensitive aspekter som:

·         rase eller etnisk opprinnelse,

·         politiske meninger,

·         religion eller annen tro,

·         helse eller medisinske tilstander,

·         kriminell bakgrunn,

·         medlemskap i fagforeninger,

·         eller seksuell orientering

Vi ber om at du ikke sender oss, og at du ikke avslører, sensitiv informasjon på eller via nettsteder eller på annen måte til oss.

c.   «Annen informasjon» er informasjon som ikke avslører din spesifikke identitet, og som ikke gjør det mulig med påfølgende identifikasjon av enkeltperson, så som:

·         Nettleser og enhetsinformasjon

·         Serverloggfil-informasjon

·         Informasjon som samles inn via informasjonskapsler, pikselkoder og andre teknologier, forutsatt at en påfølgende identifikasjon av brukeren er utelukket

·         App brukerdata

·         Demografisk informasjon og annen informasjon gitt av deg

·         Tilleggsinformasjon

d.   Andre personers personlige opplysninger

Du må ikke sende inn noen personlige opplysninger om andre mennesker til oss eller til våre leverandører i forbindelse med nettstedene. I stedet må du sikre at disse andre personene sender inn sine egne personopplysninger til oss direkte, herunder for eksempel ved å bruke dette nettstedet sammen med deg. Hvis – til tross for denne advarselen – du sender inn personopplysninger om andre mennesker til oss via dette nettstedet, vil vi se dette som at det betyr at du bekrefter at du har deres tillatelse og uttrykkelige samtykke til å gjøre dette, og også til at vi kan bruke deres personlige opplysninger i henhold til disse retningslinjene.

 

3.   Hvordan vi kan samle inn personopplysninger

Underlagt gjeldende lov om datasikkerhet og eventuelt ditt samtykke, kan vi og våre tjenesteleverandører (som kan opptre på vegne av selskapet vårt) samle inn personlig informasjon på en rekke måter, inkludert:

·         Gjennom sidene: Vi kan samle inn personopplysninger gjennom sidene, f.eks. når du melder deg på et nyhetsbrev, laster ned en app, lager en premiekonto eller foretar et kjøp.

·         Gjennom din bruk av en app. Når du laster ned og bruker en app, kan vi og våre tjenestetilbydere spore og samle inn app-brukerdata, som dato og tid for når appen var tilkoblet våre servere og hvilken informasjon og filer som har blitt lastet ned til appen basert på ditt enhetsnummer.

·         Fra deg når du oppgir det frivillig: Informasjon som fødselsdato, kjønn og postnummer, i tillegg til annen informasjon, som din foretrukne kommunikasjonsmetode, kan samles inn når du frivillig oppgir slik informasjon. Men i tilfeller der det samme ikke kan kombineres med personlig informasjon på en måte som identifiserer eller kan identifisere deg, vil denne informasjonen ikke være dine personlige opplysninger, og vår behandling av slikt vil ikke være underlagt gjeldende lover om datasikkehet eller underlagt de relevante delene av denne personvernerklæringen. (I alle andre tilfeller vil denne informasjonen være dine personlige opplysninger, og vil være underlagt gjeldende lovgivning om datasikkerhet, og vil være underlagt de relevante delene av disse retningslinjene for personvern).

·         Fysisk plassering: Vi kan samle inn fysisk plassering av din enhet ved, for eksempel, å bruke satellitt, mobilmast eller WiFi-signaler. Vi kan bruke din enhets fysiske plassering for å gi deg personlige plasseringsbaserte tjenester og innhold. Vi kan også dele din enhets fysiske plassering, kombinert med informasjon om hvilke annonser du så på og annen informasjon vi samler inn, med våre markedsføringspartnere for å la dem gi deg mer personlig innhold og for å studere effektiviteten av markedsføringskampanjer. I noen tilfeller, kan du ha tillatelse til å tillate eller avslå slik bruk og/eller deling av din enhets plassering, men hvis du velger å avslå slik bruk og/eller deling, kan vi og/eller våre markedsføringspartnere muligens ikke gi deg de gjeldende personlige tjenester og innhold.

·         Frakoblet: Vi kan samle inn personopplysninger fra deg når du er frakoblet fra nettet, som når du kontakter kundeservice. I dette tilfellet vil vi sende deg til disse retningslinjene for personvern.

·         Fra andre kilder: Vi kan motta dine personopplysninger fra andre kilder, så som fra offentlige databaser, felles markedsføringspartnere, sosiale medieplattformer, fra personer du er venner med eller ellers tilknyttet på sosiale medieplattformer, i tillegg til fra andre tredjeparter, underlagt gjeldende datasikkerhetslover og, der det er relevant, ditt samtykke. For eksempel, hvis du velger å koble din sosiale medier-konto til din nettside/app-konto eller en annen konto som du har opprettet i forbindelse med våre tjenester, vil visse personopplysninger fra sosiale medier-kontoen deles med oss, noe som kan omfatte personopplysninger som er en del av profilen din eller dine venners profiler.

Under gjeldende datasikkerhetslov kan personopplysningene som du oppgir gjennom sidene kombineres med personopplysninger og annen informasjon du oppgir til oss (på nett eller frakoblet), som er offentlig tilgjengelig, eller som vi ellers kan erverve på nett eller frakoblet.

 

4.   Hvordan vi kan bruke personopplysninger

I henhold til del 6 nedenfor, den gjeldende lovgivningen om datasikkerhet og eventuelt ditt samtykke, kan vi bruke personlig informasjon til følgende formål (dette er ikke en uttømmende liste):

·         for å svare på dine forespørsler og oppfylle dine anmodninger, som å sende deg nyhetsbrev eller svare på dine spørsmål og kommentarer.

·         for å sende administrativ informasjon til deg, for eksempel informasjon angående sidene og endringer av våre vilkår, betingelser og policyer. Fordi denne informasjonen kan være viktig for din bruk av sidene, kan du ikke velge å avstå fra å motta disse meldingene.

·         for å fullføre dine kjøp og/eller donasjoner, for eksempel for å behandle dine betalinger, få din ordre levert til deg, kommunisere med deg angående ditt kjøp og gi deg relatert kundeservice.

·         for å gi deg oppdateringer og kunngjøringer angående produktene, tilbudene og programmene våre, og for å sende deg invitasjoner til å delta i spesielle programmer og for direkte markedsføringsformål,

·         for å kontakte deg på nytt dersom vi ikke har hørt fra deg på en stund,

·         for å sende deg markedsføringsmateriell fra våre tilknyttede selskaper, og fra våre salgsfremmende og strategiske partnere.

·         for å tilpasse opplevelsen på sidene ved å presentere produkter, tjenester og tilbud som er skreddersydd til deg på grunnlag av den personlige informasjonen du har gitt oss.

·         for å behandle belønninger, premier og donasjoner, som gjeldende.

·         for å tillate deg å delta i avstemninger, konkurranser, og kampanjer som har øyeblikkelige vinnermuligheter, og andre tilbud, og for å administrere disse aktivitetene. Noen av disse aktivitetene har ytterligere regler, som kan inneholde ytterligere informasjon om hvordan vi bruker og formidler dine personopplysninger, derfor er det viktig at du leser disse ytterligere reglene nøye.

·          

·         For å la deg kontakte og bli kontaktet av andre brukere gjennom sidene, som tillatt av gjeldende side.

·         for å tillate deg å delta på forum, chat, profilsider og blogger og andre tjenester der du kan publisere informasjon og materiell (inkludert våre sosiale mediesider).

·         for å tillate deg å delta i sosial deling, inkludert live sosiale mediefeeds.

·         for våre forretningsformål, som å analysere og styre våre virksomheter, intern forretningsledelse og prognoser, markedsundersøkelser, revisjoner, utvikling av nye produkter, forbedring av våre sider, forbedring av våre tjenester og produkter, identifisere brukertrender, bestemme effektiviteten av våre salgsfremmende kampanjer, skreddersy sideopplevelsen og innhold basert på dine tidligere aktiviteter på siden, og måling av kundetilfredshet og gi kundeservice (inkludert feilsøking i forbindelse med kundeproblemer).

·         som vi anser å være nødvendig eller hensiktsmessig: (a) under gjeldende lov, inkludert lover utenfor ditt bostedsland, (b) etterkomme juridiske prosesser, (c) svare på anmodninger fra offentlige og statlige myndigheter, inkludert offentlige og statlige myndigheter utenfor ditt bostedsland, (d) underbygge våre vilkår og betingelser, (e) beskytte vår drift eller driften til enhver av våre tilknyttede selskaper, (f) beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller den av våre tilknyttede selskaper, deg eller andre, og (g) tillate oss å følge tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene vi kan bli påført.

 

5.   Hvordan personopplysninger kan bli formidlet

I henhold til del 6 nedenfor, den gjeldende lovgivningen om datasikkerhet og eventuelt ditt samtykke, kan vi utgi personlig informasjon til følgende mottakere (dette er ikke en uttømmende liste):

·         til våre tilknyttede selskaper (dvs. gruppens selskaper) med det formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

·         til våre tredjeparts tjenesteleverandører og partnere, der relevant, som forsyner tjenester som webhosting, dataanalyse, betalingsbehandling, ordregjennomføring, forsyning av infrastruktur, IT- og markedsføringstjenester, kundeservice, e-postleveringstjenester, kredittkortbehandling, revisjonstjenester og andre lignende tjenester som muliggjør at de kan tilby tjenester.

·         med våre tredjeparts strategiske partnere som vi kan inngå et spesielt forhold med. Fordi disse tredjepartene vil bruke dine personopplysninger i henhold til deres egen personvernpraksis, bør du sjekke deres nettsted for informasjon angående deres personvernpraksis.

·         I forbindelse med tilbud, for eksempel til tredjeparter som er sponsor for lotteri, kampanjer som har øyeblikkelige vinnermuligheter, konkurranser eller andre tilbud, for å gi lister med navn og bostedsland til vinnere og/eller for å kunngjøre navnene på besøkende på sidene (f.eks. på vår blogg) eller ellers i henhold til reglene som gjelder for det gjeldende tilbudet. I den utstrekningen vilkårene og betingelsene for reglene om behandling av dine personopplysninger er i strid med denne personvernerklæringen, skal vilkårene og betingelsene i reglene gjelde.

·         for å identifisere deg til enhver person du sender en melding til gjennom sidene.

·         til en tredjepart i tilfelle reorganisasjon, fusjon, salg, prosjektsamarbeid, oppdrag, overføring eller annen disposisjon av alle eller enhver andel av vår drift, formue eller aksjer (inkludert i henhold til enhver konkurs eller lignende prosesser).

·         som vi anser å være nødvendig eller hensiktsmessig: (a) under gjeldende lov, inkludert lover utenfor ditt bostedsland, (b) etterkomme juridiske prosesser, (c) svare på anmodninger fra offentlige og statlige myndigheter, inkludert offentlige og statlige myndigheter utenfor ditt bostedsland, (d) underbygge våre vilkår og betingelser, (e) beskytte vår drift eller driften til enhver av våre tilknyttede selskaper, (f) beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller den av våre tilknyttede selskaper, deg eller andre, og (g) tillate oss å følge tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene vi kan bli påført.

 

6.   Hvordan personopplysninger kan bli brukt og beskrevet i forbindelse med sosiale medier

I henhold til gjeldende lovgivning om datasikkerhet og eventuelt ditt samtykke, kan vi bruke og utgi personlig informasjon i forbindelse med sosiale medier-tjenester til følgende mottakere (dette er ikke en uttømmende liste):

·         av deg, på meldingstavler, chat, profilsider og blogger og andre tjenester der du kan publisere informasjon og materiell (inkludert våre sosiale mediesider). Vennligst merk at enhver informasjon som du publiserer eller formidler gjennom disse tjenestene vil bli offentlig informasjon, og kan være tilgjengelig for besøkende til sidene og det generelle publikum. Vi anmoder deg om å være forsiktig når du beslutter å formidle dine personopplysninger, eller enhver annen informasjon, på sidene.

·         hvis du deltar i sosial deling (som hvis du knytter din sosiale mediekonto opp mot din nettstedskonto eller logger inn på din nettstedskonto fra din sosiale mediekonto), til dine venner assosiert med din sosiale mediekonto, til andre nettstedsbrukere og i tillegg til din kontotilbyder for sosiale medier, i forbindelse med din sosiale delingsaktivitet. For eksempel, hvis du registrerer deg på nettsteder som bruker sosiale medier konto, kan vi legge inn en generell registreringsmelding på din sosiale medieprofil, og hvis du klikker på en «liker»-knapp i sosiale medier på et nettsted mens du er logget inn på din sosiale medier-konto, kan dine handlinger overføres til den aktuelle sosiale medier-leverandøren og være tilgjengelig på din sosiale medier-profil. Ved å tilknytte din sidekonto og din sosiale mediekonto autoriserer du at vi kan dele informasjon med din sosiale mediekontotilbyder og du forstår at bruken av denne informasjonen vi deler vil bli styrt av det sosiale medienettstedets personvernpolicy. Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal deles med andre brukere eller med din sosiale mediekontotilbyder, må du ikke tilkoble din sosiale mediekonto med din sidekonto og ikke delta i sosial deling på siden.

·         av deg, hvis du deltar i et live sosialt mediefeed (som du kan gjøre, for eksempel ved å referere til oss i din sosiale mediepost eller ved å «like» oss på en sosial medieplattform). Hvis du velger å delta, kan ditt offentlige brukernavn og profilbilde vises på sidene sammen med dine publikasjoner, i den utstrekning det tillates av gjeldende lov om datasikkerhet.

 

7.   Hvordan vi bruker personlig informasjon i markedsføringsøyemed

Hvis din tillatelse kreves av gjeldende lov, og du gir slikt, kan vi bruke personlig informasjon for å gi deg direkte markedsføring for våre produkter og/eller tjenester, de av våre samarbeidspartnere, og visse andre markedsføringsmaterialer som vi tror kan være av interesse for deg. Denne kommunikasjonen kan skje med (uten begrensning) e-post, telefon, post, pushmeldinger eller SMS. På de aktuelle side(ne) i dette området, der det er relevant, vil det være samtykkemekanismer knyttet til disse typene kommunikasjon, som relevant og hvis det kreves av gjeldende lov. Vær oppmerksom på at du kan tilbakekalle et gitt samtykke når som helst med fremtidig virkning, helt eller delvis, ved hjelp av kontaktopplysningene i del 19.

Vi gir deg valg angående bruk og offentliggjøring av personlig informasjon i markedsføringsøyemed.

·         Hvis du på noe tidspunkt ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmeldinger på e-post fra oss, forteller du det til oss ved å sende oss en e-post, ringe oss eller skrive til oss ved å bruke kontaktinformasjonen listet opp nedenfor i «Kontakt oss»-delen eller ved å bruke funksjonen for å stoppe abonnement i den respektive kommunikasjonen. For eksempel kan vi inkludere en «avslutt abonnementet»-lenke i e-poster, eller en e-postadresse som du kan sende en forespørsel om avslutning til. I din forespørsel, der det er passende, må du indikere at du ønsker å ikke lenger motta markedsføringsmeldinger fra oss.

·         I tillegg vil vi ikke avsløre personlig informasjon til tredjeparter, inkludert våre datterselskaper, for tredjemanns direkte markedsføring unntatt der vi har ditt uttrykkelige samtykke til slik overføring og bruk av personlige opplysninger.

Merk at endringene ikke trer i kraft øyeblikkelig. Vi vil bestrebe oss etter å overholde din forespørsel så snart som rimelig mulig. I slike tilfeller vil vi ikke nødvendigvis fjerne all personlig informasjon fra databasen(e) vår(e), men vi vil ta skritt mot å søke og merke oss og respektere de endrede preferansene dine. Merk også at hvis du fravelger mottak av markedsføringsrelaterte meldinger fra oss, kan vi fortsatt sende deg viktige administrative meldinger, og du kan ikke fravelge å motta administrative meldinger.

8.   Hvordan vi kan samle inn annen informasjon

Vi og våre tredjeparts tjenesteleverandører kan samle inn annen informasjon på forskjellige måter, inkludert:

·         Gjennom din nettleser eller enhet: Viss informasjon samles inn av de fleste nettlesere eller automatisk gjennom din enhet, som Media Access Control (MAC)-adresse, datamaskintype (Windows eller Macintosh), skjermoppløsning, operativsystemets navn og versjon, enhetsprodusent og modell, språk, type og versjon av nettleser for Internett, tjenesteleverandør, og navnet og versjonen av sidene (som appen) du bruker. Vi bruker denne informasjonen til statistiske formål, samt å sikre at nettstedene fungere riktig.

·         Gjennom serverloggfiler: Din «IP-adresse» er et nummer som automatisk tildeles datamaskinen eller enheten du bruker via din internettleverandør (Internet Service Provider, ISP). En IP-adresse identifiseres og logges automatisk i dine serverloggfiler når en bruker besøker sidene, sammen med tidspunktet for besøket og sidene som ble besøkt. Innsamling av IP-adresser er standard praksis på Internett og gjøres automatisk på mange nettsteder. Vi bruker IP-adresser for formål som kalkulering av brukernivå på sidene, hjelpe med å diagnostisere serverproblemer, og administrering av sidene. Merk at vi behandler IP-adresser, serverloggfiler og relatert informasjon som annen informasjon, unntatt der vi er pålagt å gjøre noe annet i henhold til gjeldende lov.

·         Bruk av informasjonskapsler: Informasjonskapsler tillater en webserver å overføre data til en datamaskin eller enhet for arkivformål eller andre formål. Vi bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å, blant annet, bedre gi deg mer skreddersydd informasjon og lettegjøre din løpende tilgang til, og bruk av sidene. Hvis du ikke ønsker at informasjon samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler, finnes det en prosedyre i de fleste nettlesere som tillater deg å avslå bruken av informasjonskapsler. For å lære mer om informasjonskapsler, besøk http://www.allaboutcookies.org/. Hvis du vil vite mer om vår bruk av informasjonskapsler i EU, se våre retningslinjer om bruk av informasjonskapsler.

·         Bruk av Adobe Flash-teknologi (inkludert Flash Local Stored Objects («Flash LSO-er»)) og andre lignende teknologier: Vi kan bruke Flash LSO-er og andre teknologier for å, i tillegg til andre ting, samle inn og lagre informasjon om din bruk av sidene. Dersom du ikke ønsker Flash LSO-er lagret på din datamaskin eller enhet, kan du justere innstillingene på din Flash-spiller for å blokkere Flash LSO-lagring ved bruk av verktøyene i Panelet for lagringsinnstillinger for nettsted. Du kan også kontrollere Flash LSO-er ved å gå til Panelet for lagringsinnstillinger for nettsted og følge instruksene (som kan inkludere instruksjoner som forklarer, for eksempel, hvordan man kan slette eksisterende Flash LSO-er (referert til «informasjon» på Macromedia-siden), hvordan forhindre at Flash LSO-er blir plassert på din datamaskin eller enhet uten at du blir spurt, og (for Flash-spiller 8 og senere) hvordan blokkere Flash LSO-er som ikke leveres av operatøren av siden du er på, på det gitte tidspunkt). Merk at ved å innstille Flash-spilleren til å begrense eller innskrenke aksept av Flash LSO-er, kan dette redusere eller forhindre funksjonalitet av noen Flash-applikasjoner, inkludert, potensielt Flash-applikasjoner brukt i forbindelse med sidene eller vårt innhold på nett.

·         Bruke pixel tags, sporingsbilder, GIF-er eller andre lignende teknologier: Disse kan brukes i forbindelse med noen sider og HTML-formatterte e-postmeldinger til, blant annet, å spore handlinger til sidebrukere og e-postmottakere, måle suksessen av våre markedsføringskampanjer og kompilere statistikker om sidebruk og svarkvoter.

·         Ved å samle informasjon: Tilleggspersonopplysninger identifiserer ikke alltid deg eller andre brukere av sidene, (for eksempel, kan vi bruke personopplysninger for å kalkulere prosenten av våre brukere som har et visst retningsnummer i telefonnummeret). Den samlede personlige informasjonen kan også brukes til statistisk analyse og forvaltning, herunder analyse av trender, gjennomføring av aktuariearbeid, skreddersying av produkter og tjenester, risikovurdering og analyser av kostnader og gebyrer i forhold til våre produkter og tjenester.

 

9.   Hvordan vi kan bruke og oppgi annen informasjon

Merk at vi kan bruke og formidle annen informasjon for ethvert formål, unntatt der vi påkreves å ikke gjøre det under gjeldende lov, inkludert der slik bruk ikke er i henhold til gjeldende datasikkerhetslov. Hvis vi er påkrevd å behandle annen informasjon som personopplysninger under gjeldende lov, kan vi i tillegg til bruken listet opp i delen for «Hvordan vi kan samle annen informasjon» ovenfor, bruke og formidle annen informasjon for alle formål som vi bruker og formidler personopplysninger.

I noen tilfeller kan vi kombinere annen informasjon med personopplysninger (som å kombinere ditt navn med ditt postnummer). Hvis vi kombinerer annen informasjon med personopplysninger, vil den kombinerte informasjonen behandles av oss som personopplysninger så lenge den er kombinert.

 

10. Tredjeparts nettsteder / tredjepartsleverandør

Denne personvernerklæringen henvender seg ikke til, og vi er ikke ansvarlige for, personvern, informasjon, eller andre praksiser av tredjeparter, inkludert enhver tredjepart som opererer enhver side som disse sidene har en lenke til. Inkluderingen av en lenke på sidene medfører ikke endossering av den lenkede siden av oss eller av våre tilknyttede selskaper.

Vær spesielt oppmerksom på at sidene kan inneholde en lenke til nettsteder for e-handel, inkludert noen nettsteder for e-handel som ligger under merket Coca-Cola. Denne personvernerklæringen styrer ikke over noen nettsteder for e-handel som er lenket til fra sidene. Personopplysninger som du oppgir gjennom nettstedet for e-handel vil være underlagt personvernerklæringen av nettstedet for e-handel, og ikke denne personvernerklæringen. Vi har ingen kontroll over, og skal ikke være ansvarlig for, bruken av informasjon samlet inn gjennom dette nettstedet for e-handel.

I noen tilfeller, kan vi bruke en tredjeparts betalingstjeneste for å behandle betalinger og/eller samle inn donasjoner gjort gjennom sidene. I disse tilfellene vil dine personopplysninger kunne bli samlet inn av denne tredjeparten og ikke av oss, og vil være underlagt tredjepartens personvernerklæring fremfor denne personvernerklæringen. Vi har ingen kontroll over, og vi er ikke ansvarlige for denne tredjepartens bruk eller formidling av dine personopplysninger, og vi bifaller ikke slike tredjeparter eller nettstedene deres. Vi tar ikke noe ansvar når det gjelder nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten eller egnetheten til informasjonen i retningslinjene for personvern som gjelder hos tredjepart. Det er ditt ansvar å lese retningslinjene på tredjeparts nettsteder nøye før du bruker dem.

Ytterligere, kan vi gi deg tilgang til tredjeparts funksjonalitet som tillater deg å publisere innhold til din(e) sosiale mediekonto(er). Merk at enhver informasjon som du oppgir gjennom bruk av denne funksjonaliteten styres av den gjeldende tredjeparts personvernerklæring, og ikke av denne personvernerklæringen. Vi har ingen kontroll over, og skal ikke være ansvarlige for, enhver tredjeparts bruk av informasjon som du oppgir gjennom bruk av denne funksjonaliteten.

Vi er heller ikke ansvarlig for samling, bruk og formidlingspolicyer og praksiser (inkludert datasikkerhetspraksiser) av andre organisasjoner, som Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andre app-utviklere, app-tilbydere, sosiale medieplattformtilbydere, operativsystemtilbydere, trådløse tjenestetilbydere eller enhetsprodusenter, inkludert personopplysninger du formidler til andre organisasjoner gjennom eller i forbindelse med appene eller våre sosiale mediesider.

 

11. Tredjepart reklamerelaterte leverandører

Merk at våre markedsføringsrelaterte leverandører på nett og på e-post kan bruke pixel tags, sporingsbilder, GIF-er og andre lignende teknologier i forbindelse med sidene for å hjelpe med å styre våre markedsføringskampanjer på nett og over e-post, samt å styrke effektiviteten av slike kampanjer. For eksempel, hvis en leverandør har plassert en unik informasjonskapsel på din datamaskin, kan leverandøren bruke pixel tags, sporingsbilder, GIF-er eller andre lignende teknologier for å gjenkjenne informasjonskapselen i løpet av ditt besøk på sidene og for å lære hvilke av våre annonser på nett som har ført deg til våre sider, og leverandøren kan gi oss slik annen informasjon for vårt bruk. Merk at vi kan lenke slik annen informasjon gitt til oss av våre leverandører, til personopplysninger om deg som vi tidligere har samlet inn, underlagt gjeldende lov og der det er relevant, ditt samtykke. Slik kombinert informasjon vil bli behandlet som personopplysninger herunder så lenge den er kombinert.

I henhold til gjeldende lov og eventuelt ditt samtykke, kan vi bruke tredjeparts reklamebyråer til å levere annonser på nettstedene våre. Disse selskapene kan bruke informasjon (ikke inkludert ditt navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer) om dine besøk til denne og andre nettsteder for å gi deg annonser om varer og tjenester som er av interesse for deg. Dersom du ønsker mer informasjon om denne praksisen, besøk http://evidon.com, og for å lære om dine valgmuligheter for å ikke få denne informasjonen samlet inn eller brukt av disse selskapene, besøk http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3.

 

12. Tekniske og operasjonelle sikkerhetstiltak

Vi bruker fornuftige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte personlig informasjon som vi kontrollerer, og slik det kan være nødvendig i samsvar med gjeldende lovgivning om datasikkerhet. Dessverre kan ingen dataoverføring over Internett eller datalagringssystemer garanteres å være 100 % sikre. Hvis du har grunn til å tro at din samhandling med oss ikke lenger er sikker (for eksempel, hvis du føler at sikkerheten av enhver konto du har med oss har blitt kompromittert), underrett oss øyeblikkelig om problemet ved å kontakte oss i henhold til «Kontakt oss»-delen nedenfor (merk at fysiske postmeldinger vil forsinke tiden det tar oss å reagere på problemet).

13. Din rett til å motsette deg, få tilgang til, korrigere eller slette personlig informasjon

13.1. Utøvelse av rettighetene til opposisjon og tilbakekalling av samtykke til å motta kommersiell kommunikasjon via elektroniske hjelpemidler:

Du har rett til å motsette seg behandling av dine opplysninger for å motta kommersiell kommunikasjon, og til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til dette, i begge tilfeller (opposisjon og tilbakekall) med en enkel melding til Coca-Cola Norge og Coca-Cola Services SA. For å gjøre dette, kan du i alle tilfeller undertrykke mottak av kommersiell kommunikasjon:

- Henvisende e-postadresse: forbrukerservice@cokecce.com, med opplysning om du motsetter deg eller trekker tilbake

All slik kommunikasjon vil bli tatt hensyn til av Coca-Cola Norge og Coca-Cola Services SA, for å sikre dine rettigheter under loven om elektronisk handel og kommersiell kommunikasjon. For å oppnå dette, kan dataene sendes mellom disse enhetene.

Du kan også kalle tilbake ditt samtykke til å motta kommersiell kommunikasjon via e-post når e-posten mottas.

13.2. Utøvelse av rettigheter til motsetning, tilgang til, retting og sletting av data:

Coca-Cola Norge og Coca-Cola Services SA informerer deg om muligheten til å utøve dine rettigheter til å få tilgang til, korrigere, avbryte og motsette deg ved skriftlig henvendelse adressert til Coca-Cola Norge og Coca-Cola Services SA på følgende adresse: Coca-Cola Enterprises Norge AS , Besøksadresse: Robsrudskogen 5 ; Postadresse: 1470 Lørenskog eller elektronisk til forbrukerservice@cokecce.com.

Forespørselen din vil bli tatt hensyn til av Coca-Cola Norge og Coca-Cola Services SA, for å sikre at rettighetene dine ivaretas for filer som hver enhet har ansvar for. For å oppnå dette, kan dine personlige data og forespørsel som du gjør kommuniseres mellom disse enhetene.

 

14. Lagringsperiode

Vi vil holde tilbake dine personopplysninger for den nødvendige perioden for å fullføre formålene lagt frem i denne personvernerklæringen med mindre en lengre tilbakeholdelsesperiode er krevet eller tillatt ved lov.

 

15. Bruk av nettsteder

Nettstedene er rettet mot individer som er minst 16 år gamle. Vi ber om at andre personer ikke gir personlig informasjon gjennom nettstedene.

For noen nettsteder eller apper kan det være aldersgrenser, basert på hva som er hensiktsmessig for visse aldre eller hva som er tillatt ved lov. Der aldersrestriksjoner gjelder, vil det være tydelig merket på Coca-Cola sin digitale plattform, og du kan bli bedt om å bekrefte alderen din før du fortsetter.

Foreldre bør være oppmerksomme på at alle personlige opplysninger som frivillig leveres inn av barn eller noen annen person i samtaler, forum, e-postutveksling eller noen annen form for kommunikasjon som tilbys på nettstedene og/eller appen kan resultere i uønskede meldinger, e-post eller kontakter fra andre parter. Coca-Cola oppfordrer foreldre til å lære barna sine å bruke Internett på en ansvarlig og sikker måte.

 

16. Overføring over landegrenser

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov om datasikkerhet og personvern og etter at alle relevante forhold for lagring og/eller overføring av personopplysninger oppfylles, kan personlig informasjon lagres og behandles i alle land der vi har anlegg eller tjenesteleverandører. Disse landene kan ha andre regler for databeskyttelse enn ditt land. Vi kan etter eget skjønn og der det følger av gjeldende lov om datasikkerhet og personvern, be deg om uttrykkelig samtykke til overføring av personlig informasjon på relevante sider i dette nettstedet, inkludert for eksempel ved å be deg krysse av i en boks for å angi ditt uttrykkelige samtykke til det samme.

EU-baserte brukere bør merke seg at deres personopplysninger vil bli overført til land eller områder utenfor EØS-området. I slike tilfeller vil vi sørge for at nødvendige sikringstiltak basert på EU-standarder (f.eks. kontraktsmessige ordninger) er iverksatt for å beskytte personopplysningene dine tilstrekkelig

 

17. Anvendbar lov

Der denne personvernerklæringen viser til gjeldende lover og gjeldende lover om datasikkerhet, skal belgisk og norsk lov gjelde.

18. Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Vi kan endre disse retningslinjene for personvern fra tid til annen, inkludert vesentlige endringer i informasjonskapslene som vi bruker. Vi vil trenge samtykke fra deg til disse oppdateringene når du har logget inn på kontoen din. Hvis du ikke aksepterer endringene, vil du ikke være i stand til å logge deg på igjen.

19. Kontakte oss

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen, kontakt oss som følger:

1.     Du kan sende oss e-post på: forbrukerservice@cokecce.com

2.       Du kan ringe oss på 67 92 40 50 Åpningstider: Mandag–fredag kl. 09.30–14.30

3.      

Du kan sende post til følgende postaddresse Attn Coca-Cola Enterprises Norge AS Besøksadresse: Robsrudskogen 5 Postadresse: 1470 Lørenskog]

 

Du kan skrive ut, laste ned eller på annen måte beholde en kopi av denne personvernerklæringen (og eventuelle reviderte versjoner) som referanse.

 

Copyright 2016 The Coca-Cola Company. Alle rettigheter forbeholdt.