POLICY FOR INFORMASJONSKAPSLER

 

 

SIST REVIDERT: 20.06.18

THE COCA-COLA COMPANYs RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

 

Disse Coca-Cola Companys retningslinjer for informasjonskapsler («Retningslinjer for informasjonskapsler») beskriver forskjellige typer informasjonskapsler som brukes i forbindelse med nettsiden som eies og kontrolleres av NV Coca-Cola Services SA, med forretningsadresse Chaussée de Mons 1424, 1070 Brussels (heretter «Coca-Cola» eller «oss»), som inneholder retningslinjene for informasjonskapsler ( «Nettsidene]»). Coca-Cola bestemmer midler og formål for behandling av personopplysninger beskrevet i disse retningslinjene for informasjonskapsler, og er derfor datakontrollør (i samsvar med EU-forordning 2016/679).

Avhengig av den hjemmeside du har avgang til gjelder våre personvernerklæringer, https://www.cocacola.no/no/legal/privacypolicy/ i tillegg til disse retningslinjene for informasjonskapsler og utfyller disse retningslinjene for informasjonskapsler.

Du kan samtykke for bruk av informasjonskapsler før du går inn på denne nettsiden. Gjennom retningslinjene for informasjonskapsler kan du godkjenne eller avvise hver kategori av informasjonskapsler (unntatt helt nødvendige informasjonskapsler som bare kan avvises).

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på e-post på forbrukerservice@cokecce.com eller skrive til oss på: Coca Cola Norge AS, Robsrudskogen 5, 1470 Lørenskog, Norge.

 

Innhold 


1. HVA ER EN INFORMASJONSKAPSEL?

2. HVORDAN ADMINISTRERER JEG INFORMASJONSKAPSLER?

3. HVA SLAGS INFORMASJONSKAPSLER BRUKER VI?

4. OPPDATERINGER AV DISSE RETNINGSLINJENE FOR INFORMASJONSKAPSLER

 

1.        HVA ER EN INFORMASJONSKAPSEL?

·         Informasjonskapsler er en standard egenskap på nettsider som gjør at vi kan lagre små mengder informasjon på din PC om ditt besøk på nettsiden. De brukes mye for at nettsidene skal fungere, eller fungere bedre og være mer effektive, f. eks. ved å kjenne deg igjen og huske informasjon som vil gjøre det enklere for deg å bruke nettsiden (ved for eksempel å huske hvilke innstillinger du foretrekker). Informasjonskapsler hjelper oss også finne ut hvilke områder på siden som er nyttige, og hvilke områder som må forbedres, og å spore din bruk av nettsiden slik at vi kan gi deg målrettet reklame.

·         Førsteparts informasjonskaplser, og tredjeparts informasjonskapsler

Informasjonskapslerlastes ned på din nettleser første gang du besøker nettsiden. Neste gang du besøker nettsiden fra samme enhet, blir informasjonskapselen og informasjonen som er lagret i den enten sendt tilbake til nettsiden som genererte den (førsteparts informasjonskapsel) eller til en annen nettside der den hører hjemme (tredjeparts informasjonskapsel).

Disse tredjepartstilbyderne innstiller informasjonskapsler når du er logget på deres sider eller besøker vår nettside. Vi kan ikke påvirke innstillingene for informasjonskapslene på disse nettsidene. Hvis du ønsker nærmere informasjon om hvordan de bruker informasjonskapsler, må du besøke tredjepartenes nettsider.

Med førsteparts og tredjeparts informasjonskaplser kan nettsiden gjenkjenne om du allerede har vært på nettsiden med denne nettleseren, og de varierer da i mange tilfeller innholdet som vises.

Hvis du avviser bruk av alle informasjonskapsler, vil hverken førsteparts eller tredjeparts informasjonskapsler bli benyttet. Det vil da ikke være noen differensiering mellom de to typene av informasjonskapsler.

·         Vedvarende og økt-informasjonskaplser:

Avhengig av levetiden skjelner vi mellom vedvarende informasjonskapsler og økt-informasjonskapsler.

Envedvarende informasjonskapsel: er en informasjonskapsel som lagres på PCen din til den utløper eller du sletter den.

En økt-informasjonskapselslettes derimot når du lukker nettleseren.

Bortsett fra å godta informasjonskapsler når du besøker nettsiden som beskrevet nedenfor. Du kan vanligvis velge om du vil godkjenne informasjonskapslene ved å endre innstillingene på nettleseren din. For nærmere detaljer, se nedenfor under Nr. 2.

2.        HVORDAN ADMINISTRERER JEG INFORMASJONSKAPSLER?

 

·         Avvis bruk av informasjonskapsler:

 

Du kan samtykke i bruk av informasjonskapsler, slik at du kan bruke alle funksjonene på nettsiden uten restriksjoner når du besøker den. Hvis du avviser bruken av helt nødvendige informasjonskapsler, kan det påvirke din opplevelse av nettsiden og måten den fungerer på når du bruker den. Avvising av andre informasjonskapsler vil ikke nødvendigvis påvirke din brukeropplevelse og måten nettsiden fungerer på når du bruker den.

Hvis du avviser bruk av alle informasjonskapsler, vil både førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler deaktiveres. Dessuten vil førsteparts informasjonskapsler bli slettet. Vi kan ikke slette tredjeparts informasjonskapsler. Du må derfor slette tredjeparts informasjonskaplser selv. Du kan gjøre dette i nettleserserinnstillingene.

·         Deaktivering og/eller sletting av informasjonskapsler via din nettleser

Du kan alternativt og/eller i tillegg endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din. Du kan endre innstillinger for informasjonskapslene i nettleseren din. Du finner vanligvis disse nettleserinnstillingene for informasjonskapsler i menyen for «alternativer», «verktøy» eller «preferanser» på nettleseren. Du kan også se nettleserens «hjelp»-meny. Forskjellige nettlesere bruker forskjellige mekanismer for å deaktivere informasjonskapsler.

Se linken under for nærmere detaljer om hvordan du administrerer informasjonskapselinnstillinger:

Informasjonskapselinnstillinger i Internet Explorer

Informasjonskapselinnstillinger i Firefox

Informasjonskapselinnstillinger i Chrome

Informasjonskapselinnstillinger i Safari

Med hensyn til nettleserinnstillinger for sletting av tidligere informasjonskapsler gjelder de samme prinsippene som for deaktivering av nye informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Følg veiledningen på din nettleser som beskrevet over.

Det fins nett-verktøy som kan slette alle informasjonskapsler som nettsidene du har besøkt har etterlatt seg, som www.allaboutcookies.org.

Når du besøker denne nettsiden fra forskjellige datamaskiner, må du gjenta endringene i innstillingene. 

 

3.        HVA SLAGS INFORMASJONSKAPSLER BRUKER VI?

Nedenfor har vi ført opp forskjellige typer informasjonskapsler som vi og tredjeparter bruker på nettsiden: Absolutt nødvendige informasjonskapsler, ytelsesinformasjonskapsler, funksjonelle informasjonskapsler, målrettede informasjonskapsler og informasjonskapsler for sosiale medier.

-            Absolutt nødvendige informasjonskapsler: Absolutt nødvendige informasjonskapsler garanterer for funksjoner som du trenger for å bruke nettsiden, og sikrer bl. a. at når du henter inn funksjonene på en nettside vises en versjon med bredbåndrelatert datakvantitet som samsvarer med den internettforbindelsen du bruker. Dessuten sørger slike informasjonskapsler for at funksjonen for å endre fra http til https blir utført dersom du endrer sider. Dessuten lagrer informasjonskapsler av denne typen dine avgjørelser angående bruk av informasjonskapsler på vår nettside.

De helt nødvendige informasjonskapslene som vi bruker er:

1. Informasjonskaplser som kun brukes for å overføre kommunikasjon via internett, og

2. Informasjonskapsler som er helt nødvendige for at vi skal kunne yte den tjenesten du eksplisitt har bedt om (dvs. hvis disse informasjonskapslene deaktiveres, kan vi ikke yte den tjenesten som du uttrykkelig har bedt om).

Bruk av absolutt nødvendige informasjonskapsler til formålet beskrevet over er basert på vår legitime interesse for å sikre riktig teknisk funksjon, tilgang til og bruk av nettsiden, og gi deg de tjenestene du eksplisitt har bedt om.

-            Ytelsesinformasjonskapsler: Disse informasjonskapslene brukes for å gi oss statistisk informasjon om ytelsen på siden (f.eks. til å telle besøke, trafikkilder). 

-            Funksjonelle informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene gjør at nettsiden kan huske valgene du har tatt og tilby forbedrede, mer personlige funksjoner. Denne kategorien kan inneholde tredjeparts informasjonskapsler.

 

-            Målrettede informasjonskapsler. Målrettede informasjonskapsler settes inn for å vise målrettet reklame basert på dine interesser på nettsiden eller for å administrere vår markedsføring. Disse informasjonskapslene innhenter informasjon om dine aktiviteter på denne nettsiden og andre nettsider for å gi deg målrettet reklame.

-            Informasjonskapsler for sosiale medier: Informasjonskapsler for sosiale medier innhenter informasjon om din bruk av sosiale medier for å bygge opp profilen din. 

Tabellene under inneholder en liste over forskjellige typer informasjonskapsler som vi og tredjeparter bruker på denne nettsiden, sammen med informasjon om oppbevaringsperioder (dvs. hvor lenge hver informasjonskapsel blir værende på din enhet), kilden (dvs. 1førsteparts informasjonskapsler, og tredjeparts informasjonskapsler, og hvorvidt dataoverføringer foretas til land utenfor EØS:

4.                 OPPDATERINGER AV DISSE RETNINGSLINJENE FOR INFORMASJONSKAPSLER

Du kan finne ut når disse retningslinjene for informasjonskapsler sist ble endret ved å se etter «SIST REVIDERT» øverst på denne siden.

[Alle planlagte endringer i disse retningslinjene for informasjonskapsler vil bli kommunisert til deg i god tid før endringene trer i kraft.]