Vilkår og betingelser for Coca-Cola® Findingsfestivalen


Velkommen til Coca-Cola® Findingsfestivalen konkurranse. Her finner du all informasjon om hvordan du deltar og reglene for konkurransen.

 

 

 

Konkurransen arrangeres av:

Coca-Cola Norge AS, Robsrudskogen 5, 1471 Lørenskog. Norge

Konkurranseplattform:

Facebook. Denne konkurransen er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller assosiert med Facebook.

 

1.      Hvem kan delta

Du må være over 18 år for å delta. Konkurransen er tilgjengelig for alle som er bosatt i Norge, unntatt ansatte (og deres familiemedlemmer) i The Coca-Cola Company, samarbeidspartnere, tilknyttede selskaper og underselskaper i The Coca-Cola Company.

Personer som ikke overholder disse vilkårene vil bli diskvalifisert fra konkurransen.

 

2.      Kampanjeperiode

Konkurransen er åpen fra mandag 16. juli 2018.

Konkurransen avsluttes mandag 30. juli 2018. Vinnerne trekkes mandag 30. juli 2018.

Arrangøren av konkurransen forbeholder seg retten til å endre konkurranseperioden dersom spesielle eller uforutsette hendelser inntreffer. F.eks. force majeure.

For å delta i konkurransen må du gå inn på Coca-Cola Norge sin Facebook-profil https://www.facebook.com/cocacolanorway/ og finne konkurranseposten.

Skriv navnet på en artist du gleder deg til å se i kommentarfeltet på konkurranseposten.

Konkurransen krever ingen kjøp for å delta.

 

4.      Slik kåres vinneren

Vinnerne trekkes av Isobar AS. De trekker tre tilfeldige personer som har deltatt i konkurransen. Alle de tre vinnerne vinner to stykk festivalpass til Findingsfestivalen. Vinnerne vil bli kontaktet mandag 30. juli på Facebook. Da blir vinnerne bedt om å sende sin kontaktinformasjon (fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer) tilbake i en direktemelding (messenger) til Coca-Cola Norge sin Facebook-side. Vinneren må senest kontakte Coca-Cola Norge 02. august 2018. Dersom en av vinnerne ikke svarer innen tidsfristen, kan man ikke lenger gjøre krav på premien, og det vil bli trukket en ny vinner.

Vinnerne kan bli offentliggjort på Coca-Cola Norge sin Facebook-side.

Deltakerne er selv ansvarlig for at informasjonen de sender er korrekt. Arrangøren erstatter ikke premien dersom deltageren har gikk ukorrekte kontaktopplysninger, eller dersom de er uklare.

Merk at det kan gå opptil to uker fra vinnertidspunktet til vinneren mottar premien. Enhver forsinkelse i konkurranseadministrasjonen kan forlenge tiden det tar før vinneren mottar premien sin. Dersom en premie ikke deles ut, uansett årsak, går denne tilbake til premiepotten og blir trukket ut på nytt.

Arrangørens beslutning er absolutt med hensyn til alt vedrørende kampanjen og kan ikke diskuteres. Enhver deltaker som forsøker å vinne premien gjennom brud på vilkår og betingelser vil bli diskvalifisert. Dersom man forsøker å jukse vil man også bli diskvalifisert.

 

5.      Premier

Premiene er som forklart under. Premiene kan ikke byttes inn i penger eller andre alternativer med unntak av at arrangøren forbeholder seg retten til, i tilfeller utenfor arrangørens kontroll, å erstatte premiene med likeverdige alternativer med samme eller større verdi. Alle premier er personlige.

Premier:

To festivalpass til Findingsfestivalen 2018, 17.-18. august. Samlet verdi 2780,-

To festivalpass til Findingsfestivalen 2018, 17.-18. august. Samlet verdi 2780,-

To festivalpass til Findingsfestivalen 2018, 17.-18. august. Samlet verdi 2780,-

 

6.      Arrangørens ansvar

Arrangørers kollektive ansvar overfor deltagerne overstiger ikke de offisielle reglene for premieverdien. Nettbaserte arrangørers kollektive ansvar overfor deltagerne overstiger ikke de offisielle reglene for premieverdien. Nettbaserte konkurranser fungerer på de fleste smarttelefoner. Arrangøren av konkurransen og konkurransens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for de problemer som måtte oppstå på grunn av tredjeparter, slik som problemer med den generelle internettforbindelsen, firewall- eller antivirusprogramvare, eller problemer som måtte oppstå som følge av tilsiktet eller ikke tilsiktet skadelig oppførsel, eller for eventuelt etterfølgende forårsakede skader.

Arrangøren og den tekniske leverandøren tar ikke ansvar for skader på ditt tekniske utstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer som er forårsaket av bruken av siden, registreringer på siden, nedlastinger fra siden eller materialer som data, tekst, bilder, video eller lyd.

Alle premiemottakere fritar The Coca-Cola Company, Coca-Cola Norge og salgspartnere eller de overnevnte partnere fra noen form for ansvar relatert til skader forårsaket av, eller som hevdes forårsaket av deltakelse i denne konkurransen eller premien.

 

7.      Trykkfeil og utilsiktede misforståelser

Coca-Cola  og partnere i denne konkurransen er ikke ansvarlige for trykkfeil eller andre feil relatert til konkurransen.

 

8.      Slik behandles dine personlige opplysninger

Når du besøker hjemmesiden i forbindelse med kampanjer, behandler vi visse opplysninger om deg. Vi ber deg om å ikke sende inn sensitiv informasjon om deg selv, eller informasjon om andre hvis du ikke har deres samtykke. 

De dataansvarlige for behandlingen er Coca-Cola Services NV/SA, 1424 Chaussee de Mons, 1070 Bruxelles, Belgia.

Som et ledd i behandlingen, kan data bli overført og behandlet i alle land hvor The Coca-Cola Company har fasiliteter eller tjenester, men kun hvis det er tillatt etter personvernloven og hvor alle relevante betingelser er oppfylt. Overføring av personlig data til land utenfor EU kan finne sted, men kun når alle regler og forskrifter er fulgt, f.eks. i form av EU-kommisjonens standardavtaler.

Direkte markedsføring, markedsføring på vegne av andre og markedsføring via e-post, telefon, post, push notifikasjoner eller SMS vil kun finne sted etter forhåndssamtykke, hvis det er krav om det i lovgivningen.

Utlevering til andre – om nødvendig med samtykke – kan blant annet inkludere selskaper i Coca-Cola konsernet, strategiske partnere, tredjeparter for deres direkte markedsføring, markedsføringspartnere, og tredjeparts reklamebyråer med hensikt å drive med reklame, som kan være til tredjeparter.

Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til å motta markedsføring ved å henvende deg til Coca-Cola Norge via e-post forbrukerservice@cokecce.com.

En full beskrivelse av vår behandling av dine personopplysninger finner du her:  https://www.cocacola.no/no/legal/privacypolicy/

Dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler informasjonen vi mottar, vennligst ta kontakt med oss på e-post: forbrukerservice@cokecce.com.

 

9.      Varemerker og copyright

© 2018 The Coca‑Cola Company. «Coca‑Cola» og design av Coca‑Cola Contour‑flasken er registrerte varemerker som tilhører The Coca‑Cola Company. Det er copyright på alt materiale som er en del av denne konkurransen. Alle rettigheter forbeholdt.

 

10.  Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om konkurransen, premier eller andre ting, ta kontakt med oss på e-post: forbrukerservice@cokecce.com.

© 2018 The Coca‑Cola Company