Vilkår og betingelser for Coca-Cola sin konkurranse for sommeroverraskelse.


Velkommen til Coca-Cola sin konkurranse! Her finner du all informasjon om hvordan du deltar og reglene for konkurransen.

Arrangøren tar databeskyttelse på alvor. Ved å delta i denne kampanjen, bekrefter du at du har lest personvernreglene, og godtar vilkårne og betingelsene i dette dokumentet. Ved å sende inn informasjon som kreves som en del av deres deltakelse i kampanjen, godtar deltakerne at informasjonen blir oppbevart og behandlet i samsvar med GDPR (General Data Protection Regulation).

Disse vilkårne og betingelsene gjelder for eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser med annen kommunikasjon, inkludert promotering- eller reklamemateriell. Instruksjoner for deltakelse og krav anses å være en del av Vilkår og betingelser og ved deltakelse, vil alle deltakere anses å ha akseptert og være bundet av dem. Vennligst behold en kopi for din informasjon.

 

Konkurransen arrangeres av:
Coca-Cola Norge, heretter omtalt som arrangør, Robsrudskogen 5, 1471 Lørenskog. Norge.

 

Konkurranseplattform:
Facebook. Denne konkurransen er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller assosiert med Facebook.

 

Hvem kan delta

1. Denne kampanjen er åpen for innbyggere i Norge. Ansatte i The Coca-Cola Norge og Coca-Cola European Partners og deres familiemedlemmer, tilknyttede selskaper, underselskaper, samarbeidspartnere og andre som er profesjonelt knyttet til denne kampanjen kan ikke delta i denne konkurransen. Personer som ikke overholder disse vilkårene vil bli diskvalifisert fra konkurransen.

2. Deltakere må være 16 år og over og ha tilgang til internett og en aktiv offentlig Facebook-konto. Bevis på eierskap til den sosiale mediekontoen og bevis på alder kan påkrevd. Hvis du ikke har en Facebook-konto, må du opprette en for å kunne delta - du vil trenge en aktiv e-postadresse for å gjøre dette. Publiseringer gjort på Instagram eller Facebook vil være underlagt Facebooks vilkår for bruk som kan finnes online på https://www.facebook.com/legal/terms.

3. Denne kampanjen åpnes på torsdag ​13. juni 2019 kl. 10.00 og lukkes kl 10.00 mandag 01. juli 2019. Enhver oppføring mottatt utenfor disse kampanjedatoene vil ikke være gyldig.

Åpningstider for deltakelse per by:

Bergen: Torsdag 13.06 - mandag 17.06 (besøket onsdag 19.06 kl. 13:00 – 21:00)

Trondheim: onsdag 19.06 – mandag 24.06 (besøket onsdag 26.06 kl. 13:00 – 21:00)

Stavanger: mandag 24.06 - lørdag 29.06 (besøket mandag 01.07 kl. 13:00 – 21:00)

Kristiansand: tirsdag 25.06 - mandag 01.07 (besøket torsdag 04.07 kl. 13:00 – 21:00)

4. Hver deltager kan kun delta én gang. Kun det første bidraget vil være kvalifisert. Imidlertid blir dupliserte kommentarer, innlegg eller bilder diskvalifisert. Alle som prøver å omgå dette kravet ved å sette opp flere Facebook-kontoer eller aliaskontoer, blir diskvalifisert. Maksimalt én premie kan bli vunnet per person.

5. Konkurransen krever ingen kjøp for å delta.

 

Hvordan delta

6. Besøk Coca-Cola Norge sin Facebook-side fra 13. juni 2019 til 01. juli 2019. Se punkt 5. for periode per by. Send en privat melding til Coca-Cola Norge sin Facebook-side med ditt navn og din by (byen nærmest deg).

7. For å delta fra en Facebook-konto må du endre kontoinnstillingene til å kunne motta meldinger fra bedriftssider. Denne kontoinnstillingen må forbli til kampanjen er avsluttet for å kunne bli kontaktet dersom du blir kåret som vinner.

8. Alle ekte, gyldige, modererte bidrag til konkurransen blir vurdert under kårignen for å vinne premien.

9. Ethvert bidrag, kommentar, som inneholder følgende innhold, er ikke tillatt og deltakeren blir diskvalifisert:

1.  Innhold som er støtende, upassende eller av seksuell art.

2.  Innhold for det tiltenkte formålet å trakassere, true eller ydmyke ett eller flere individer.

3.  Innhold med:

 • Personer som ikke har samtykket til deltakelse.
 • Personer som røyker tobakk, drikker alkohol eller ser ut til å være påvirket av alkohol.
 • Alle bilder som inneholder alkohol eller noe som kan bli oppfattet som om det er alkohol.
 • Bruk, avbildningen eller oppfordring til bruk av narkotika eller forbudte stoffer.
 • Politiske partier, politiske budskap eller demonstrasjoner.
 • Blasfemisk eller religiøse bilder eller et bilde som antas å oppfordre religiøst hat.
 • Potensielt ærekrenkende materiale.
 • Alle bilder som krenker opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter til tredjepart.
 • Tredjeparts salgsfremmende emballasje, materiale eller reklame.
 • Skildring av eksplosive materialer, skytevåpen eller gjenstander som anses å være våpen av noe slag.
 • Avbildning av enkeltpersoners navn eller firmanavn, telefonnumre, e-postadresser eller postadresser, eller annen personlig informasjon som anses sensitiv, privat og/eller uakseptabel av promotoren.
 • Alle barn under 13 år.
 • Ethvert Instagram-navn, Facebook-navn, Instagram-profilfotografi og Facebook-profilfotografi som er i strid med ovenstående, vil være ugyldig, og deltakerens bidrag vil ikke bli med i konkurransen.
 • Innhold hentet fra kommersielle eller tredjepartsbiblioteker (for eksempel Getty Images, iStock, Google-bilder osv.).

  Ethvert bidrag som arrangøren etter eget skjønn anser som upassende å bruke.

4.  Arrangøren forbeholder seg retten til å etter eget skjønn permanent fjerne ethvert bidrag som anses å være upassende, nedverdigende eller som på noen måte vil være støtende og til å diskvalifisere enhver person som prøver å omgå kampanjen og dens Vilkår og betingelser ved å sette opp flere kontoer og profiler, bruke flere identiteter, bruke uhøflige, upassende eller profane uttalelser og kommentarer eller å handle på en måte som arrangøren anser for å være i strid med Vilkårne og betingelsen; eller å opptre på noen måte som arrangøren anser for å være forstyrrende.

5.  Enhver, som i Promoterens absolutte skjønn, handler på en måte som undergraver kampanjenes drift og integritet eller på noen måte som gir en urettferdig fordel, vil bli diskvalifisert, og alle som søker å bruke slik informasjon er diskvalifisert

10. Alle bidrag vil bli nøye overvåket av arrangøren og deres samarbeidspartnere gjennom hele kampanjen og etthvert forsøk på å manipulere eller på annen måte urettferdig påvirke resultatene, vil resultere i diskvalifisering av bidrag og deltaker, avbrytelse av kampanjen eller kansellering av kampanjen.

11. Oppdragsgiveren garanterer ikke at du vil få tilgang til å redigere eller slette bidrag og innhold som du har sendt inn. Arrangøren har rett til å fjerne eller nekte deg å legge inn et bidra, uansett årsak. Du erkjenner at du, ikke arrangøren, er ansvarlig for innholdet i ditt bidrag. Bidraget og innholdet du sender inn skal ikke være udnerlagt noen form for forpliktelse fra arrangøren, dens datterselskaper, tredjepartslevrandører eller samarbeidspartnere og deres styremedlemmer, ledelse og ansatte.

12. Eventuelle massebidrag, bidrag fra agenter, tredjeparter, syndikater, organiserte grupper eller bidrag som automatisk genereres av en datamaskin, et program, en applikasjon, et script eller en hvilken som helst automatisk metode, vil ikke bli akseptert. Enhver person eller institusjon som forsøker å omgå dette ved hjelp av en hvilken som helst metode, inkludert men ikke begrenset til bruk av flere Instagram-profiler og Facebook-kontoer, diskvalifiseres sammen med alle bidragene fra tilknyttede kontoer eller aliaskontoer. Kun ekte gyldige oppføringer vil bli vurdert.

13. Personen som har sendt inn bidraget, i dette tilfellet sendt inn kommentaren eller meldingen, er personen som deltar i kampanjen.

 

Trekking av vinnere

14. Én vinner per by, totalt vinnere fire vinnere på landsbasis, vil bli trukket fra alle gyldige bidrag i den aktuelle byen.

15. Deltakere vil være pålagt å gi arrangøren sikker informasjon med deres navn, en gyldig hjemmeadresse for å bistå med verifisering, oppfylle kravet og arrangere premien. Uriktig informasjon og manglende informasjon innen dato oppgitt av arrangøren, kan føre til at personen mister sitt krav på premien og det blir kåret en ny vinnere i dens sted.

 

Premiering

16. Hver vinner vil motta ett (1) besøk av Coca-Cola-crewet som deler ut Coca-Cola til vinneren og personene vinneren befinner seg med på det gitte tidspunktet. Tidspunkt og dato er oppgitt av Coca-Cola i konkurransen og i disse vilkår og betingelser, og deltaker godtar tidspunktet ved å delta i konkurransen.

Sted, dato og tidspunkt:

Besøket i Bergen: onsdag 19.06 kl. 13:00 – 21:00

Besøket i Trondheim: onsdag 26.06 kl. 13:00 – 21:00

Besøket i Stavanger: mandag 01.07 kl. 13:00 – 21:00

Besøket i Kristiansand: torsdag 04.07 kl. 13:00 – 21:00

 

17. Coca-Cola oppgir fastsatte tidspunkt og by i konkurransen og deltagerne godtar det gitte tidspuntket og byen når de deltar i konkurransen. En spesifikk lokasjon, i nærheten av eller i byen, blir avtalt med vinneren i etterkant. Dersom vinneren likevel ikke er tilgjengelig på den angitte datoen og klokkeslettet og/eller ikke blir enige om et sted for overraskelsen, vil en ny vinner bli valgt i stedet hvis tidsrammene tillater det.

 

Varsel og levering av premie

18. Vinneren vil bli varslet ved direkte melding til Facebook-profilen som personen brukte for å delta i kampanjen. Merk at det kan gå opptil 2 uker fra konkurransens startpunkt til vinneren mottar premien. Enhver forsinkelse i konkurranseadministrasjonen kan forlenge tiden det tar før vinneren mottar premien sin. Dersom en premie ikke deles ut, uansett årsak, går denne tilbake til premiepotten og en ny vinner blir kåret nytt, så fremt det er tid nok igjen i kampanjeperioden til å gjennomføre overraskelsen.

19. Arrangøren vil gjøre en rimelig innsats for å kontakte vinneren, men hvis en vinner ikke har svart på melding fra arrangøren innen 24 timer etter den er sendt, eller hvis vinneren ikke er kvalifisert, på noen måte er i strid med disse vilkårne eller ikke kan motta premien av andre grunner forbeholder arrangøren seg retten til å trekke premien. Hvis tid og omstendigheter tillater det vil arrangøren kåre en ny vinner.

20. Premien blir levert på dato og tid oppgitt i konkurransen og til sted avtalt med vinneren. Arrangøren er ikke ansvarlig for leveringer som ikke kommer frem på grunn av feil kontaktinformasjon oppgitt av deltakerne.

 

Generelt

21. Vinnerne er ansvarlige for alle utgifter som ikke er uttrykkelig angitt i disse vilkårene som inngår som en del av premien.

22. Ufullstendige, ukvalifiserte, korrupte bidrag eller bidrag som ikke er i samsvar med disse vilkårene, er ikke gyldige. Arrangøren påtar seg intet ansvar for manglende mottak av et bidrag der feilen skyldes forhold utenfor arrangørens kontroll.

23. Begrensning av ansvar: Forutsatt at loven tillater det, har ikke arrangøren eller arrangørens samarbeidspartnere og tredjeparter ansvar for:

i. Feilaktige eller unøyaktige bidrag, eller for tekniske feil og mislykkede elektroniske dataoverføringer.

ii. Feil på kommunikasjonslinjene, uavhengig av årsak, med hensyn til utstyr, systemer, nettverk, linjer, satellitter, servere, datamaskiner eller leverandører som benyttes i ethvert aspekt av denne kampanjen, som forårsaker forsinkelser eller forstyrrelser.

iii. Utilgjengelighet av Internett eller nettsiden eller en kombinasjon av disse.

iiii. for skader på ditt tekniske utstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer som er forårsaket av bruken av siden, registreringer på siden, nedlastinger fra siden eller materialer som data, tekst, bilder, video eller lyd.

iiiii. for ansvar relatert til skader forårsaket av, eller som hevdes forårsaket av deltakelse i denne konkurransen eller premien.

24. Denne kampanjen er på ingen måte sponset, godkjent eller administrert av, eller knyttet til Instagram og Facebook. Deltakere i denne kampanjen frigjør herved Instagram og Facebook fra ethvert krav eller ansvar som skjer i forbindelse med denne kampanjen.

25. Enhver person som publiserer innlegg eller kommentarer på Arrangøres Instagram-profil, Facebook-side eller andre steder under kampanjen, som anses å være mobbing, trakassering, hatytringer, upassende eller sårende mot andre personer, deltakere, fans av Coca-Cola eller direkte rettet mot arrangøren, vil få sine kommentarer og innlegg fjernet og vil bli diskvalifisert fra å delta i kampanjen. Arrangøren forbeholder seg retten til å rapportere enhver slik oppførsel til Instagram og Facebook, som kan føre til at personens konto fryses i avventning av granskning.

26. Premiene kan ikke overføres til andre, selges eller auksjoneres bort. Kontanter eller andre premier vil ikke bli tilbudt som alternativ premie, med unntak av ved uforutsette omstendigheter, der promotøren forbeholder seg retten til å tilby en alternativ premie med lik eller høyere verdi enn den originale premien.

27. Arrangøren og dens samarbeidspartnere vil kun bruke personlig informasjon fra deltakerne til denne kampanjen med det formål å administrere denne kampanjen, med mindre samtykke er mottatt for å bruke informasjonen til andre formål.

28. Arrangørens avgjørelser er bindende i alle saker som angår denne kampanjen, og ingen korrespondanse skal inngås i avgjørelsene.

29. Deltakere vil beholde eierskap av innhold, bidrag og annet materiale de sender inn som en del av denne kampanjen. Imidlertid gir deltakerne arrangøren (og dens datterselskaper, samarbeidspartnere og tredjeparter) en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, irreversibel, evigvarende lisens til å bruke slikt innhold, bidrag og annet materiale i forbindelse med denne kampanjen.

30. I tilfelle av omstendigheter utenfor arrangørens kontroll, og kun der forholdene gjør dette uunngåelig, forbeholder arrangøren og de som samarbeider med kampanjen, seg retten til å kansellere eller endre kampanjen eller disse vilkårene og betingelsene i et hvilket som helst stadium, men vil forsøke å minimere utfallets påvirkning på deltakerene for å unngå unødig skuffelse.

31. Vinnernes navn vil bli publisert i kommentarfeltet under Instagram- og Facebook-postene i denne kampanjen, samt vil bli gjort tilgjengelig ved forespørsel på forbrukerservice@cokecce.com.

32. Vinnerne kan bli pålagt å delta i publisitet knyttet til denne kampanjen, innenfor rimelighetens grenser.

33. Databeskyttelse: Arrangøren vil kun bruke personlige opplysninger som er sendt inn gjennom kampanjen til administrasjonen av kampanjen og gjennomgang av bidragene når det er nødvendig. Innsendte personlige opplysnigner vil ikke bli brukt til andre formål, med mindre vi har ditt samtykke eller du har valgt å motta fremtidig markedsføringskommunikasjon. Dine personlige opplysninger vil alltid være konfidensielle, og i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR). Klikk her for å lese arrangørens personvernregler https://www.cocacola.no/no/legal/privacypolicy/. Du kan be om tilgang til dine personopplysninger eller rette opp ukorrekt informasjon ved å sende en e-post til forbrukerservice@cokecce.com. Ved å delta i kampanjen, godtar du bruken av dine personlige data som beskrevet her.

34. Hvis noen av disse klausulene skal fastslås å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal den bli tatt bort og slettet fra disse vilkårene og betingelsene, og de gjenværende klausulene skal gjenstå og fortsatt gjelde i full kraft.

35. Disse vilkårene og betingelsene (og eventuelle ikke-kontraktsmessige tvister / krav som oppstår ut av eller i forbindelse med dem) vil være underlagt norsk lov og deltakere underkaster seg rettsvesenet i Norge.

36. Trykkfeil og utilsiktede misforståelser

Coca-Cola Norway, The Coca-Cola Company, underselskaper av Coca-Cola og partnere i denne konkurransen er ikke ansvarlige for trykkfeil eller andre feil relatert til konkurransen.

37. Varemerker og copyright

© 2019 The Coca‑Cola Company. Coca-Cola og Coca-Cola-flasken er registrerte varemerker som tilhører The Coca-Cola Company. Det er copyright på alt materiale som er en del av denne konkurransen. Alle rettigheter forbeholdt.

38.  Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om konkurransen, premier eller andre ting, ta kontakt med oss på e-post: forbrukerservice@cokecce.com.

 

© 2019 The Coca‑Cola Company