Personvernerklæring som gjelder for registrering i Coca-Colas sentrale kundedatabase

SIST REVIDERT: [19.06.2018]

1.      Personvernerklæring.

2.      Personopplysninger

3.      Slik innhenter vi personopplysninger

4.      Slik bruker vi personopplysningene dine.

5.      Hvem blir personopplysningene dine gjort tilgjengelig for?.

6.      Tredjepartssider / Tredjeparts tjenesteleverandører

7.      Tredjeparter som er leverandører av reklame.

8.      Hvilke rettigheter har du med hensyn til / når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger, hvordan du kan utøve dem og hvordan du kan kontakte oss?.

9.      Oppbevaringsperiode.

10.     Mindreåriges bruk av nettstedene og advarsler til foreldrene.

11.     Hvilke overføringer av personopplysninger foretar vi utenfor EØS?.

12.     Gjeldende lovverk.

13.     Oppdateringer av denne personvernerklæringen.

 

 

1.         Personvernerklæring

 

Coca-Cola Company og dets partnere / tilknyttede selskaper er opptatt av personvernspørsmål og vil at du skal være kjent med hvordan vi samler inn, bruker og tilgjengeliggjør opplysninger relatert til deg som person («personopplysninger»).

NV Coca-Cola Services SA, med forretningskontor i Chaussée de Mons 1424, 1070 Brussel, Belgia (referert til som «vi», «vår/vårt» og «oss») er datakontrolløren som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i sammenheng med denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen »).

Denne personvernerklæringen beskriver vår praksis i forbindelse med informasjon som vi innhenter i forbindelse med aktiviteter som henger sammen med denne personvernerklæringen, inklusive nettsider (våre «Nettsider») og mobilsider, apper, widgets, og andre interaktive mobilegenskaper (felles, våre «Apper») (alt felles, apper og nettsider, «Nettsidene»).

Du vil ha muligheten til å se denne personvernerklæringen under registreringsprosessen for nettsidene og (ii) etter registrering, ved å klikke på linken «Personvernerklæring» nederst på hver side av Nettsiden. Takk for at du leser denne personvernerklæringen nøye.

Som registrert bruker kan du bruke din påloggings-ID for å få tilgang til alle nettsider som er knyttet til Coca-Colas sentrale kundedatabase.

 

2.         Personopplysninger

 

a.  Personopplysninger om deg som vi innhenter og bruker

Vi samler inn og behandler følgende informasjon om deg:

·         Etternavn

·         Fornavn

·         Kjønn

·         Fødselsdato

·         Brukernavn

·         Postadresse

·         Telefonnummer (inkludert hjemme- og mobilnummer)

·         E-postadresse

·         Passord

·         Offentlig profil på sosiale medier

·         Stedsinformasjon

·         Hobbyer og interesser

·         Forbruksvaner

·         Nettleser- og enhetsinformasjon

·         Informasjon fra loggfil på server

·         Informasjon innhentet av informasjonskapsler, pixel-tagger og annen teknologi

·         App brukerinformasjon

·         Personopplysninger relatert til aktiviteter / engasjement (data og tid for aktivitet på relevante nettsider (pålogging, deltagelse i kampanjer, gevinster, quizdeltagelse)

·         Personopplysninger relatert til interaksjonen din med markedskommunikasjonen vår (f. eks. om du åpner dem eller ikke og om du klikker på dem eller ikke).

b. Vi ber om at du ikke sender oss, og at du ikke gjør sensitiv informasjon tilgjengelig på eller via nettstedet eller på annen måte.

«Sensitiv informasjon» er personopplysninger relatert til sensitive områder som:

·         rase eller etnisk opprinnelse

·         politiske oppfatninger

·         religion eller annen tro

·         helse eller medisinsk tilstand

·         kriminell bakgrunn

·         medlemskap i fagforening

·         seksuell orientering

 

3.         Slik innhenter vi personopplysninger

 

Vi innhenter personopplysningene dine på følgende måte:

·         Via nettsteder: Vi kan innhente personopplysninger fra nettstedene, f. eks. når du oppretter en konto i forbindelse med vår sentrale kundedatabase.

·         Offline: Vi kan innhente personopplysninger offline, f.eks. når du kontakter kundeservice.

I henhold til gjeldende personvernlover, kan personopplysninger som du oppgir på nettsidene kombineres med personopplysninger og annen informasjon som du oppgir til oss (enten gjennom eller utenfor nettet), eller som vi på annen måte får online eller offline.

 

4.         Slik bruker vi personopplysningene dine

 

Vi vil kunne benytte personopplysningene dine til følgende formål:

a.       Svare på dine forespørsler / administrative samhandlinger

·         For å svare på dine forespørsler, spørsmål og kommentarer og oppfylle dine ønsker.

Rettslig grunnlag for behandling: Vår legitime interesse i å svare på dine spørsmål.

·         For å sende administrativ informasjon til deg, for eksempel informasjon om nettsidene og endringer i vilkår, betingelser og retningslinjer.

Rettslig grunnlag for behandling: Vår legitime interesse i å holde deg underrettet om utviklingen av sidene våre.

b.       Markedskommunikasjon:

·         For at vi eller våre forretningspartnere skal kunne sende deg (individuelt en «Forretningspartner» og kollektivt «Forretningspartnere») direkte markedskommunikasjon med E-post og push-varsler. Direkte markedskommunikasjon informerer deg om kampanjer og andre lignende aktiviteter, om Coca-Cola og tilknyttede merkers produkter og tjenester (eller fra våre Forretningspartnere), og ber deg bl.a. om fylle ut spørreskjemaer og undersøkelser.

Direkte markedskommunikasjon fra våre forretningspartnere kan være:

o   Håndtert og behandlet kun av våre forretningspartnere. I slike tilfeller vil den aktuelle forretningspartneren som har ansvaret for hver direkte markedskommunikasjon fungere som datakontrollør ved behandling av din personinformasjon. Denne behandlingen vil være underlagt personvernerklæringen som er opprettet av forretningspartneren og er forskjellig fra denne personvernervernerklæringen.

o   Håndtert og behandlet i fellesskap av oss og våre forretningspartnere. Under slike omstendigheter vil vi og den aktuelle forretningspartneren opptre som felles kontrollører for behandlingen av dine personopplysninger. Vi vil inngå en hensiktsmessig avtale om felles kontroll med den aktuelle handelspartneren og hovedinnholdet i denne avtalen vil bli gjort tilgjengelig for deg.

 

Rettslig grunnlag for behandling: Ditt samtykke.

Du har muligheten til å samtykke i eller å nekte å motta markedskommunikasjon, ved å bruke personverndashbordet på nettsiden (du må bare klikke i gjeldende felt dersom du ønsker å motta markedskommunikasjon og «slette krysset» i feltet hvis ikke).

Du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å klikke på linken «Avslutt abonnement» nederst på hver markedsførings-e-post, eller ved å fjerne krysset i gjeldende felt på personverndashbordet. Du kan også gi oss beskjed om at du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt per e-post, ringe oss eller skrive til oss ved å benytte den kontaktinformasjonen som er oppgitt i paragraf 8 i personvernerklæringen.

c.       Personliggjøring av markedskommunikasjon:

·         Vi ønsker å skreddersy vår markedskommunikasjon til deg (inklusive personliggjøring av annonser som vises på våre digitale plattformer og tredjeparts nettsider (skrivebord og mobil) basert på (i) din profilinformasjon, (ii) hvordan du samhandler med vår nettside (dvs. pålogging, deltakelse i kampanjer, gevinster, quizdeltakelse, opplasting av innhold) og / eller (iii) din interaksjon med vår markedskommunikasjon (dvs. om du åpner meldinger eller ikke, om du klikker på dem eller ikke, om du ser på dem eller ikke, om du involverer deg i dem eller ikke).

 

Rettslig grunnlag for behandling: Ditt samtykke.

Vi tilbyr deg muligheten til å godkjenne eller avvise personliggjøring av markedskommunikasjon ved å gi deg et personverndashbord på Nettsiden id.coke.com, som du kan benytte for å stille inn preferansene dine for personvern.

Du kan trekke tilbake ditt samtykke om personliggjort markedskommunikasjon ved å gå til personverndashbordet på nettsiden og fjerne den aktuelle avkryssingen. Du kan også gi oss beskjed om at du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt per e-post, ringe oss eller skrive til oss ved å benytte den kontaktinformasjonen som er oppgitt i paragraf 8 i denne personvernerklæringen.

d.       IT-administrering

Vi bruker dine personopplysninger for å diagnostisere serverproblemer, administrere Nettsidene og kontrollere at de fungerer riktig.

Juridisk grunnlag for behandling: Våre legitime interesser i å administrere våre IT-systemer og -nettverk.

e.       Beskyttelse av våre interesser:

·         Slik vi mener at det er nødvendig eller hensiktsmessig: (a) for å overholde våre juridiske forpliktelser; (b) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter som også kan inkludere offentlige instanser utenfor det landet du bor i; (c) for å håndheve våre betingelser og vilkår; (d) for å beskytte vår egen og partneres virksomhet; (e) for å beskytte våre og/eller våre partneres, dine og andres rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og (g) slik at vi kan bruke tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene som kan ha oppstått.

Rettslig grunnlag for behandling: Overholdelse av juridiske forpliktelser og våre legitime interesser i å beskytte vår organisasjon.

f.        Selskap / M&A drift

·         For å gjennomføre omorganiseringer, fusjoner, salg, fellesforetak, overdragelser, overføringer eller andre disponeringer av hele eller deler av vår virksomhet, våre eiendeler eller aksjer (inklusive i sammenheng med eventuell konkurs eller lignende).

Rettslig grunnlag for behandling: Våre legitime interesser i å gjennomføre vår selskapsstrategi.

 

5.         Hvem blir personopplysningene dine gjort tilgjengelig for?

 

Dine personopplysninger vil kunne bli gjort tilgjengelig for følgende mottakere:

·         Coca-Cola Norge A og Coca-Cola European Partners AS som hjelper oss med å administrere nettsidene våre og når det gjelder kommunikasjon med deg.

·         MRM McCann, for støtte i forbindelse med kommunikasjon.

·         Salesforce.com, som (i) vert for systemet for kunderelasjoner og (ii) personliggjøring av annonser vist på våre digitale enheter og tredjeparts nettsider (skrivebord og mobil) og mobilapper.

·         Janrain, som vert for registreringssystemet for personopplysninger vedrørende kundeprofil.

·         Epam, som samhandler med Janrain.  

·         Amazon, som er vert for nettstedene.

·         Beckon, som håndterer en markedsføringsplattform og rapporteringsløsning.

·         Google, for skylagring, store søkedatabaser og personliggjøring av annonser vist på våre digitale enheter og tredjepartsnettsteder (skrivebord og mobil) og mobilapper.

·         Våre tredjeparts tjenesteytere som yter tjenester som f. eks. kommunikasjonsstøtte, revisjon og rådgivning.

·         Våre forretningspartnere som vi vil kunne inngå et spesielt forhold til, for gjennomføring av deres egen markedkommunikasjon. Ettersom disse tredjepartene bruker din personinformasjon i henhold til sine egne personvernregler må du kontrollere nettsidene deres for informasjon om deres personvernpraksis.

·         Tredjepart i tilfelle omorganiseringer, fusjoner, salg, fellesforetak, overdragelser, overføringer eller andre disponeringer av hele eller deler av vår virksomhet, våre eiendeler eller aksjer (inkludert i sammenheng med eventuell konkurs eller lignende).

·         Slik vi mener at det er nødvendig eller hensiktsmessig – relevante myndigheter, tilknyttede selskaper og tredjeparter: (a) for å overholde våre juridiske forpliktelser; (b) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter som også kan inkludere offentlige instanser utenfor det landet du bor i; (c) for å håndheve våre betingelser og vilkår; (d) for å beskytte vår egen og partneres virksomhet; (e) for å beskytte våre og/eller våre partneres, dine og andres rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og (g) slik at vi kan bruke tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene som kan ha oppstått.

 

6.         Tredjepartssider / Tredjeparts tjenesteleverandører

 

Denne personvernerklæringen tar ikke for seg, og vi er heller ikke ansvarlige for, personvern, informasjon eller annen praksis hos en tredjepart, inklusive en tredjepart som driver et nettsted som vårt nettsted er koblet til. Angivelsen av en link på nettstedet innebærer ikke at vi eller våre partnere / tilknyttede selskaper bifaller nettstedet linken gjelder.

Vær spesielt oppmerksom på at nettstedene kan inneholde en link til e-handelsnettsider inklusive noen e-handelsnettsider som har Coca-Colas varemerke. Denne personvernerklæringen regulerer ingen netthandelssider som nettstedet kan inneholde en link til. Eventuelle personopplysninger somdu oppgir via netthandelssiden vil være underlagt netthandelssidens personvernerklæring og ikke denne personvernerklæringen. Vi har ikke kontroll over, og er ikke ansvarlige for, bruken av personopplysninger innsamlet via netthandelssiden.

 

7.         Tredjeparter som er leverandører av reklame

 

Vær oppmerksom på at våre reklameselgere på nettet og gjennom e-post vil kunne benytte pixeltagger, web beacons, clear GIFs eller andre lignende teknologier i forbindelse med nettstedene for å hjelpe til med å administrere vår nettreklame og reklamekampanjer gjennom e-post og gjøre dem mer effektive. En selger har f.eks. plassert en unik informasjonskapsel på din datamaskin, selgeren kan bruke pixeltagger, web beacons, clear GIFs eller lignende teknologier til å gjenkjenne informasjonskapselen når du besøker nettsidene og for å finne ut hvilken av våre nettreklamer som har ledet deg til nettsidene, og selgeren kan gi oss slik annen informasjon til vår bruk. Vær oppmerksom på at vi kan knytte slik annen informasjon fra våre selgere til personopplysningene om deg som vi har innhentet tidligere.

Vi kan bruke tredjeparts reklamebyråer til markedsføring på våre nettsider. Disse selskapene kan bruke informasjon (ikke ditt navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer) om dine besøk på denne og andre nettsider for å gi deg reklame om varer og tjenester som du interesserer deg for. Hvis du ønsker mer informasjon om denne praksisen, kan du se http://evidon.com, og for å se dine valg om at disse selskapene ikke skal få innhente og bruke denne informasjonen, se http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3.

 

8.         Hvilke rettigheter har du med hensyn til / når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger, hvordan du kan utøve dem og hvordan du kan kontakte oss?

 

a.       Dine rettigheter med hensyn til / når det gjelder vår behandling av dine personopplysninger

Du har rett til:

·         Å få en kopi av enhver personopplysning vi har om deg;

·         Å kreve at vi oppdaterer eller korrigerer eventuelle upresise personopplysninger, eller kompletterer eventuelle ufullstendige personopplysninger;

·         Å be om at vi stanser bruken av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål.

Du har også rett til, under visse omstendigheter:

·         Å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger;

·         Å be oss slette dine personopplysninger;

·         Å begrense behandlingen vår av dine personopplysninger;

·         Å be om at vi oversender visse personopplysninger til deg eller overfører eller får dem overført til en annen datakontrollør.

b.       Utøvelsen av dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine ovenstående rettigheter, kan du kontakte oss ved hjelp av et av alternativene nedenfor.

·         Du kan sende oss en e-post på følgende adresse: forbrukerservice@cokecce.com

·         Du kan ringe oss på: +47 67 92 40 50

·         Du kan skrive til oss på følgende postadresse: Coca Cola Norge AS, Robsrudskogen 5, 1470 Lørenskog Norge

c.       Rett til å fremsette klage til den rettmessige databeskyttelsesmyndigheten

Du har rett til å fremsette klage til relevant tilsynsmyndighet (særlig i den EU-medlemsstaten der du er bosatt eller stedet for den påståtte overtredelsen).

 

9.         Oppbevaringsperiode

 

Vi har til hensikt å holde dine personopplysninger nøyaktige og oppdaterte. Vi vil slette personopplysningene vi har om deg når vi ikke lenger trenger dem.

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge du er en registrert bruker av våre nettsider, uten at dette går ut over påbudte forpliktelser vedrørende oppbevaring og begrensningsperioder.

10.       Mindreåriges bruk av nettstedene og advarsler til foreldrene

Nettstedene er rettet mot personer som er over 13 år og eldre med foreldres samtykke til de er 16 år. Vi ber om at andre personer under 13 år ikke formidler personopplysninger via nettstedene: Vi forbeholder oss retten til å når som helst innhente bevis på foreldres samtykke til å behandle personopplysninger som gjelder mindreårige.

Noen nettsteder eller apper kan ha aldersbegrensninger, basert på hva som er passende å se for visse aldersgrupper eller hva som er lovlig. Der hvor spesifikke aldersbegrensninger gjelder er det tydelig merket på relevant nettsted og vi kan be om å få bekreftet alderen din før du fortsetter.

 

11.       Hvilke overføringer av personopplysninger foretar vi utenfor EØS?

 

For å oppnå hensikten beskrevet i denne personvernerklæringen overfører vi dine personopplysninger til følgende land utenfor EØS («Tredjeland») som anses å sikre adekvat beskyttelse iht. artikkel 45 i GDPR:

Vi overfører også dine personopplysninger til tredjeland som ikke sikrer et adekvat beskyttelsesnivå, i dette tilfellet vil våre dataoverføringer være gjenstand for følgende hensiktsmessige beskyttelsestiltak i henhold til GDPR for å garantere at dine personopplysninger er hensiktsmessig beskyttet:

- Standard klausuler for databeskyttelse som EU- kommisjonen har vedtatt i henhold til artikkel 46 paragraf 2 i GDPR (klikk her for å få tilgang til EU-kommisjonens avgjørelse om standard kontraktsklausuler for overføringer til databehandlere som er etablert i tredjeland), og

- EU-U.S. Personvern for overføring til enheter i (USA) (klikk her for å få tilgang til EU-kommisjonens beslutning vedrørende EU-USAs personvern).

For å få relevant informasjon angående eventuell overføring av dine personopplysninger til tredjeland (inklusive relevante overføringsmekanismer), vennligst kontakt oss på denne adressen privacy@coca-cola.com.

 

12.       Gjeldende lovverk

 

Denne personvernerklæringen er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovverket i Belgia og eventuelle andre påbudte bestemmelser i gjeldende lov i Den europeiske unionen.

 

13.       Oppdateringer av denne personvernerklæringen

 

a.       Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret ved å se etter «SIST REVIDERT» øverst på denne siden.

b.       [Alle planlagte endringer i denne personvernerklæringen vil bli kommunisert til deg i god tid før endringene trer i kraft.]

Du kan skrive ut, laste ned eller på annen måte beholde en kopi av denne personvernerklæringen (og av enhver revidert versjon) for egen dokumentasjon.

 

Opphavsrett 2018 The Coca-Cola Company. Med enerett.