Brukervilkår

SIST OPPDATERT: 15. november 2013

Dette nettstedet som du får tilgang til disse brukervilkårene fra (”Nettstedet”) er opprettet og vedlikeholdt av The Coca-Cola Company (referert til nedenfor som ”Coca-Cola”, ”vi”, og ”oss”).

I disse vilkårene og betingelsene, betyr ”tilknyttede enheter” direkte eller indirekte datterselskaper, sponsorer eller tilknyttede selskaper av The Coca-Cola Company og skal omfatte alle godkjente tapperier av The Coca-Cola Company.

Vennligst les vilkårene og betingelsene nedenfor (”Brukervilkår”) nøye. Din bruk av nettstedet er underlagt disse brukervilkårene.

Godkjenning av vilkår. Ved å koble til eller bruke nettstedet, samtykker du i disse brukervilkårene og alle eventuelle ytterligere regler som vi kan publisere på nettstedet.

Vi kan gjøre endringer på disse brukervilkårene (og andre ytterligere regler) fra tid til annen. Vi kan gi deg beskjed om slike endringer via rimelige midler, inkludert ved å publisere den oppdaterte versjonen av disse brukervilkårene på nettstedet. Du kan finne ut når vi sist oppdaterte disse brukervilkårene ved å se ”SIST OPPDATERT” ovenfor. Din tilgang til eller bruk av nettstedet følgende endringer av disse brukervilkårene vil utgjøre ditt samtykke av disse endringene.
Tiltenkt bruk av nettstedet. Nettstedet, dets funksjoner og innhold (som definert nedenfor) er kun for personlig og ikke-kommersielt bruk. Du kan ikke bruke eller ellers utnytte nettstedet og/eller innhold i forbindelse med virksomhet eller kommersielt foretakende (enten for vinning eller ei). Din bruk av nettstedet og/eller innhold må til enhver tid overholde alle gjeldende lover, regler og reguleringer.

Vi ønsker besøkende i alle aldre velkommen til dette nettstedet. Visse aspekter av nettstedet, dets funksjoner eller innhold kan imidlertid ha aldersrestriksjoner, basert på hva som er passende å se for visse aldre eller hva som er lovlig tillatt ved lov. Der aldersrestriksjoner gjelder, vil det være tydelig merket på nettstedet og du kan bli bedt om å bekrefte din alder før du fortsetter. Ved å koble til og/eller bruke nettstedet, bekrefter du at du har nådd lavalderen for å gå inn i disse brukervilkårene, og hvis du ikke har det, at du har fått samtykke fra foreldre eller verge for å gå inn i disse brukervilkårene.

Innhold vi gjør tilgjengelig på nettstedet. Coca-Cola kan gjøre innhold tilgjengelig på nettstedet, inkludert (men ikke begrenset til) informasjon, kommentarer, anmeldelser eller annen tekst, fotografier, bilder, filmer, spillefilmer, musikk og andre lydfiler, programvare, applikasjoner eller spill (samlet referert til som ”Innhold”). Vi, våre tilknyttede selskaper og/eller våre lisensholdere eier alt innhold gjort tilgjengelig gjennom nettstedet. Slikt innhold er underlagt opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter og lover. Med mindre uttrykt på annen måte, kan du ikke reprodusere, endre, spre eller ellers utnytte vårt innhold på noen måte uten vår uttrykkelige godkjenning på forhånd.

I tillegg erkjenner du at nettstedet selv er beskyttet av lover om opphavsrett. Videre erkjenner du at Coca-Cola eier varemerkene ”Coca-Cola”, ”Cola” og alle assosierte Coca-Cola varmerkenavn, tjenestemerker og logoer. Alle andre varemerker brukt på nettstedet er eiendom av deres respektive eiere. Coca-Cola varemerker og Coca-Cola logoer kan kun brukes i forbindelse med varer produsert av Coca-Cola eller med Coca-Colas uttrykte godkjenning på forhånd. For å unngå tvil, kan Coca-Cola sit virksomhetslogo kun brukes av Coca-Cola.

Noen ganger, kan vi gjøre noe innhold tilgjengelig for deg ved spesifikke begrensende bruksområder, som for at du kan laste ned eller ellers reprodusere slikt innhold. Vi vil uttrykkelig erklære til hvilket innhold slik tillatt bruk gjelder og hva de spesifikke bruksvilkårene er for det innholdet. De spesifikke bruksvilkårene kan sette restriksjoner på din bruk av innholdet, inkludert (men ikke begrenset til) antallet ganger du kan laste ned innholdet, hva du kan bruke innholdet til og hvor mange enheter du kan ha tilgang til innholdet fra. Før du kobler til slikt innhold på nettstedet, kan du bli bedt om å bekrefte samtykke i de spesifikke brukervilkårene gjeldende for innholdet.

MERK AT UAUTORISERT BRUK AV NETTSTEDET ELLER INNHOLD PÅ NETTSTEDET (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING ENHVER PROGRAMVARE GJORT TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET) KAN I NOEN JURISDIKSJONER RESULTERE I ØKONOMISK ERSTATNING OG ANDRE STRAFFEANSVAR INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, FOR BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN.
Innhold du deler med oss. Vi vil kunne inkludere funksjoner på nettstedet som lar deg dele innholdet ditt med oss og andre brukere av nettstedet. Vær oppmerksom på at ved å dele innhold via nettstedet, kan ditt innhold bli gjort offentlig tilgjengelig. Du gir til Coca-Cola og dets tilknyttede selskaper en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, overførbar, vederlagsfri, evigvarende, ugjenkallelig rett og lisens, uten kompensasjon til deg: (a) til å bruke, reprodusere, distribuere, tilpasse (inkludert redigere, oversette og reformatere uten begrensning), utlede, overføre, vise og bruke slikt innhold, offentlig eller på annen måte, i media nå kjent eller heretter utviklet, for Coca-Cola og tilknyttede selskapers forretningsøyemed, og (b) til å viderelisensiere de ovennevnte rettighetene gjennom flere nivåer, i den grad den gjeldende lov tillater. De foregående lisensene skal overleve et eventuelt opphør av din bruk av nettstedet, som nærmere beskrevet nedenfor. For alt innhold du deler gjennom nettstedet, garanterer du at du har alle nødvendige rettigheter til å gi disse lisensene, og at denne typen innhold, og din bestemmelse over eller skapelse av innholdet gjennom nettstedet, er i samsvar med alle gjeldende lover, regler og forskrifter, og at det ikke krenker eller på annen måte bryter opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, personvern eller andre immaterielle rettigheter eller tredjepartsrettigheter, og at det ikke inneholder virus eller annen skadelig programvare. Du godtar å gi avkall på ”moralske rettigheter” eller andre rettigheter med hensyn til tildeling av forfatterskap eller integritet av materialer for alt brukerinnhold du sender inn. Vær oppmerksom på at vi ikke ber om eller oppfordrer til innsending av innhold som inneholder ideer eller forslag tilknyttet nettstedet, vår virksomhet eller våre tilknyttede selskapers virksomhet. Hvis du sender oss ideer eller forslag, uavhengig av tema, vil vi og våre tilknyttede selskaper ikke ha noen forpliktelser i forhold til slike ideer eller forslag, og vi kan bruke dem til hvilket som helst formål.
Regler for opptreden. Ved å bruke nettstedet, samtykker du i å føye deg etter de følgende ”Regler for opptreden” som oppdateres fra tid til annen av oss. Coca-Cola vil fullt ut samarbeide med alle rettshåndhevende myndigheter og/eller rettskjennelser som ber om eller beordrer Coca-Cola til å offentliggjøre identiteten til alle som har vært involvert i eventuelle brudd på regler for opptreden, inkludert (men ikke begrenset til) alle som har publisert informasjon eller materiell i strid med reglene for opptreden, og Coca-Cola forbeholder seg retten til å moderere (inkludert fjerne) slik informasjon eller materiell til enhver tid fra dette nettstedet. Mens vi kan overvåke og moderere innhold som sendes inn via nettstedet, er vi ikke forpliktet til å gjøre det, og tar ikke ansvar som følge av innholdet, ei heller for feil, ærekrenkelse, utelatelser, usannheter, uanstendighet, blasfemi, fare eller unøyaktigheter i brukergenerert innhold på nettstedet.
Du har ikke tillatelse til å publisere eller overføre, gjennom eller i forbindelse med nettstedet:
Ulovlige, truende, ærekrenkende, uanstendige, skandaløse, villedende, bedragerske, skadevoldende, uanstendige, provoserende eller krenkende materiell eller materiell som kan utgjøre eller oppmuntre til adferd som anses som en straffbar handling, som fører til sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryter loven,
Virus, ormer, trojanske hester, påskeegg, tidsbomber, spionprogramvare eller andre datakoder, filer, eller programmer som er skadelig eller angripende eller kan eller er ment å ødelegge eller kapre driften av, eller overvåke bruken av enhver hardware, programvare eller utstyr,
Uoppfordret eller uautorisert reklame, reklamemateriell, ”søppelpost”, ”spam”, ”kjedebrev”, ”pyramidespill” eller investeringsmuligheter, eller noen annen form for oppfordring, og
Enhver ikke-offentlig informasjon om et selskap uten å ha den rette autorisasjonen til å gjøre det.
I tillegg, skal du ikke:
bruke nettstedet for bedragerske eller urettmessige formål,
bruke nettstedet til å ærekrenke, misbruke, plage, overvåke, true eller på annen måte krenke andres rettigheter, inkludert uten begrensning andres personvern rettigheter eller rettigheter om publisitet, eller høste eller samle inn personlig identifiserbar informasjon om andre brukere av nettstedet,
etterligne en person eller enhet, inkludert noen av våre (eller våre tilknyttede enheter) representanter, feilaktig eller på annen måte uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet, eller uttrykke eller antyde at vi bifaller uttalelser eller publiseringer du foretar;
forstyrre eller avbryte driften av nettstedet eller servere eller nettverk som brukes til å gjøre nettstedet tilgjengelig, eller bryte noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser for slike nettverk,
koble til eller bruke nettstedet gjennom teknologi eller andre midler enn de som uttrykkelig er angitt av oss (inkludert, med mindre uttrykkelig utpekt av oss, bokser for TV, spillkonsoller for TV, digitale videoopptakere eller spillere, eller videoskjermer pakket og markedsført som fjernsynsapparater),
begrense eller forhindre andre personer fra å bruke nettstedet (inkludert ved hacking eller skjemme enhver del av nettstedet),
bruke nettstedet til å annonsere eller gi tilbud om å selge eller kjøpe varer eller tjenester uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss,
reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller ellers utnytte for kommersielle formål, enhver del av, bruk av, eller tilgang til nettstedet,
bortsett fra det som er uttrykkelig tillatt ved gjeldende lov, modifisere, tilpasse, oversette, omvendt utvikle, dekompilere eller demontere enhver del av nettstedet,
fjerne eventuell opphavsrett, varemerke eller andre proprietære rettighetsvarsler fra nettstedet eller materiale som stammer fra nettstedet,
ramme eller speile enhver del av nettstedet uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss,
skape en database ved å systematisk laste ned og lagre hele eller deler av nettstedets innhold, eller
bruke robot, spider, applikasjon for nettstedssøk/-henting eller annen manuell eller automatisk enhet for å hente, indeksere, ”skrape”, ”data-mine” eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av nettstedet, uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss.
Lenker. Nettstedet kan oppgi lenker til andre nettsteder og ressurser på nett. Vi er ikke ansvarlig for, og godkjenner ikke slike eksterne sider eller ressurser. Andre nettsteder kan lenke til nettstedet med eller uten vår autorisasjon, og vi kan blokkere lenker til eller fra nettstedet. DIN BRUK AV TREDJEPARTS NETTSTEDER OG RESSURSER ER PÅ EGEN RISIKO.
Databeskyttelse. Coca-Cola tar databeskyttelse på alvor. Se vår personvernerklæring http://www.coca-colacompany.com/our-company/privacy-policy og policy for informasjonskapsler http://www.coca-colacompany.com/our-company/cookie-policy for informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
Erstatningsansvar. MENS VI FORSØKER Å OPPRETTHOLDE INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET NØYAKTIG OG OPPDATERT, ERKJENNER DU AT DETTE NETTSTEDET OG ALT INNHOLD, INFORMASJON OG MATERIELL GJORT TILGJENGELIG VIA DETTE NETTSTEDET, ER GITT TIL DEG ”SOM DET ER” UTEN NOEN UTTRYKKELIGE GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER AV NOE SLAG. COCA-COLA, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES RESPEKTIVE LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG ALLE LOVPÅLAGTE OG UNDERFORSTÅTTE FREMSTILLINGER, GARANTIER, VILKÅR OG BETINGELSER I HENHOLD TIL DETTE NETTSTEDET OG ALT INNHOLD, INFORMASJON OG MATERIELL GJORT TILGJENGELIG GJENNOM DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING UNDERFORSTÅTTE TITTELGARANTIER, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. VI LOVER IKKE AT DETTE NETTSTEDET, EI HELLER NOEN INFORMASJON, INNHOLD ELLER MATERIELL GJORT TILGJENGELIG GJENNOM DETTE NETTSTEDET, VIL VÆRE NØYAKTIG, PÅLITELIG, FULLSTENDIG, FEILFRITT ELLER KOMPATIBELT MED EN BESTEMT HARDWARE ELLER PROGRAMVARE. UTEN Å BEGRENSE DET FORUTGÅENDE, GJØR COCA-COLA, DETS TILKNYTTEDE ENHETER OG DERES DIREKTØRER, LEDERE, ANSATTE, AGENTER, REPRESENTANTER, LISENSGIVERE OG TILBYDERE INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI (A) ANGÅENDE UTTALELSENE, HANDLINGENE ELLER UNNLATELSENE AV TREDJEPARTER, (B) AT DETTE NETTSTEDET OG/ELLER ENHVER AV DETS FUNKSJONER VIL VÆRE TILGJENGELIG PÅ EN BETIMELIG MÅTE, ELLER AT TILGANG TIL DETTE NETTSTEDET OG/ELLER ENHVER AV DETS FUNKSJONER VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER SIKKER, (C) AT DEFEKTER ELLER FEIL VIL BLI RETTET OPP, ELLER (D) AT NETTSTEDET ELLER SERVERNE ELLER NETTVERKENE SOM GJØR NETTSTEDET TILGJENGELIG ER SIKRE ELLER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

VERKEN COCA-COLA ELLER DETS TILKNYTTEDE ENHETER, ORGANER ELLER ANNEN PART SOM ER INVOLVERT I Å SKAPE, PRODUSERE ELLER LEVERE TIL NETTSTEDET ER ANSVARLIG FOR DIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER TAP SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSTEDET, DETS FUNKSJONER ELLER INNHOLD GJORT TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET, SELV OM DET ER VARSLET OM SLIKE SKADER ELLER TAP PÅ FORHÅND, I DEN GRAD TILLATT VED GJELDENDE LOV. VÅRT MAKSIMALE ANSVAR FOR ALLE SKADER, TAP OG SAKSGRUNNLAG, ENTEN PÅ KONTRAKT, FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING UAKTSOMHET) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SKAL VÆRE TOTALBELØPET BETALT AV DEG TIL OSS FOR Å FÅ TILGANG TIL OG BRUKE NETTSTEDET.

DET ER MULIG AT GJELDENDE LOV IKKE TILLATER BEGRENSNINGER I VISSE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UNNTAGELSER ELLER BEGRENSNINGER AV VISSE SKADER, KUN I DEN GRAD SLIK LOV GJELDER FOR DEG, NOEN ELLER ALLE DE FOREGÅENDE FRASKRIVELSER, UNNTAK ELLER BEGRENSNINGER GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.
Skadesløsholdelse. Bortsett fra i den utstrekning det er forbudt i henhold til gjeldende lov, godtar du å forsvare, godtgjøre og holde Coca-Cola, dets tilknyttede enheter, og annen part som er involvert i å skape, produsere eller levere nettstedet, og deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere og representanter, fra og mot alle krav, tap, omkostninger og utgifter (inkludert uten begrensning advokatsalærer) som følge av (a) din bruk av eller aktiviteter i forbindelse med nettstedet, (b) brudd på disse brukervilkårene av deg eller gjennom en konto du oppretter i forbindelse med nettstedet eller (c) enhver påstand om at ethvert brukerinnhold som du gjør tilgjengelig eller oppretter gjennom nettstedet, krenker eller på annen måte bryter opphavsretten, varemerker, forretningshemmeligheter, personvern eller andre immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til tredjeparter.
Avslutning. Disse brukervilkårene er gjeldende frem til avslutning. Du samtykker i at vi kan avslutte din tilgang til eller bruk av nettstedet eller enhver del av det, når som helst, dersom du bryter disse brukervilkårene eller vi har grunn til å tro at du har brutt disse brukervilkårene, underlagt enhver restriksjon på vår utøvelse av slike rettigheter i henhold til gjeldende lov. Ved slik avslutning, vil din rett til tilgang og bruk av nettstedet øyeblikkelig opphøre. Du samtykker i at enhver avslutning av din tilgang til eller bruk av nettstedet kan skje uten forvarsel. Videre samtykker du at hverken vi eller våre tilknyttede enheter vil være ansvarlige for deg eller enhver tredjepart for avslutning av din tilgang til eller bruk av nettstedet. Del 2-4, 6, 8-12, 15-16 skal overleve ethvert opphør eller avslutning av disse brukervilkårene.
Påstander om brudd på opphavsrett. For mer informasjon om hvordan rapportere om et brudd på opphavsrett se vår Policy for opphavsrett http://www.coca-colacompany.com/our-company/dmca-policy.
Kontakt. Denne siden drives av

The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, Georgia 30313
USA
Informasjon eller klager. Hvis du har et spørsmål eller en klage angående nettstedet eller disse brukervilkårene, send en e-post til forbrukerservice@cokecce.com . Du kan også kontakte oss ved å skrive til Forbrukerkontakt, Coca-Cola Enterprises Norge AS,1470 Lørenskog, Norge.
Gjeldende lov. Bortsett fra det omfang som er uttrykkelig oppgitt i denne del 15, skal disse brukervilkårene styres av og fortolkes i henhold til lovene i Norge, uten hensyn til valg av lovbestemmelser. Du samtykker i den eksklusive jurisdiksjonen av domstolene i Oslo, Norge, og du gir herved avkall på innvendinger mot jurisdiksjoner, rettssted eller uegnede forum til slike domstoler.
Diverse. Hvis en bestemmelse i disse brukervilkårene skal anses å være ulovlig, ugyldig eller av annen grunn ikke kan håndheves, skal den bestemmelsen anses som atskilt fra disse vilkårene, og skal ikke påvirke gyldigheten og tvangskraften til de gjenværende bestemmelsene. Disse brukervilkårene er ikke, og skal ikke fortolkes til å opprette et forhold med partnerskap, prosjektsamarbeid, arbeidsgiver-arbeidstaker, byrå eller franchisegiver-franchisetaker mellom deg og oss. Du kan ikke tildele, overføre eller viderelisensiere noen eller alle dine rettigheter eller forpliktelser under disse brukervilkårene uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss. Ingen fraskrivelse av en av partene i ethvert brudd eller mislighold herunder vil bli ansett for å være en fraskrivelse av foregående eller etterfølgende brudd eller mislighold. Enhver overskrift, bildetekst eller seksjonstittel i dette dokumentet er kun satt inn som et anliggende av bekvemmelighet, og definerer eller forklarer på ingen måte noen del eller bestemmelse herav. Disse brukervilkårene, sammen med alle avtaler og uttalelser referert til heri og innlemmet heri for referanse, er hele avtalen mellom deg og oss i forbindelse med innholdet herav og, med mindre annet er angitt heri, erstatter enhver tidligere eller samtidige skriftlige eller muntlige avtaler eller overenskomster mellom deg og oss i forbindelse slikt innhold. Merknader til deg kan gjøres ved å publisere en meddelelse (eller en lenke til en meddelelse) til nettstedet, via e-post, eller vanlig post, etter vårt forgodtbefinnende. Uten begrensning, samtykker du i at en trykket versjon av disse brukervilkårene og enhver meddelelse gitt i elektronisk form skal være tillatelig i rettslige eller administrative sakførsler basert på eller relatert til disse brukervilkårene i samme utstrekning og underlagt de samme betingelsene som andre forretningsdokumenter og arkiv opprinnelig generert og vedlikeholdt i trykket form. Vi vil ikke være ansvarlige for unnlatelse av å oppfyllelse forpliktelser på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Du samtykker i at våre lisensgivere som gjør sitt innhold tilgjengelig for oss i forbindelse med nettstedet er tredjeparter i henhold til disse brukervilkårene med rett til å håndheve bestemmelsene i denne avtalen som direkte angår deres innhold. Til tross for en umiddelbart foregående dom, er vår rett til å gå inn i, oppheve eller avslutte ethvert avvik, fraskrivelse eller oppgjør under disse brukervilkårene ikke underlagt samtykke fra en tredjepart.

Du kan skrive ut, laste ned eller ellers oppbevare en kopi av disse brukervilkårene (og av enhver oppdatert versjon) for å bevare for ettertiden.

Nettsted © 2014 The Coca-Cola Company med mindre på annen måte merket. Alle rettigheter forbeholdt.